Thor Inge Rørvik

Lecturer - History of Ideas
Norwegian version of this page
Phone +47 22854916
Room 614 NT
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO
Tags: History of ideas

Publications

 • Rørvik, Thor Inge (2019). Kateterets ansvar. Noen trekk ved 1800-tallets nordiske universiteter og deres forhold til offentligheten., I: Ruth Hemstad & Dag Michalsen (red.),  Frie ord i Norden? Offentlighet, ytringsfrihet og medborgerskap 1814-1914.  Pax Forlag.  ISBN 9788253041179.  Kapittel 10.  s 235 - 258
 • Rørvik, Thor Inge (2019). The Law of Nations at the Naval Academy in Copenhagen around 1800: the Lectures of Christian Krohg, In Simone Zurbuchen (ed.),  The Law of Nations and Natural Law 1625-1800.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-38420-0.  Kapittel 3.  s 60 - 88
 • Rørvik, Thor Inge (2018). An institution caught in the crossfire. The University in Kristiania, 1870-1911, In Jan Eivind Myhre & Kim Gunnar Helsvig (ed.),  Making a modern university. The University of Oslo 1811-2018.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0212-2.  Kapittel 2.  s 41 - 88
 • Rørvik, Thor Inge (2018). The Child in the Early Nineteenth-Century Norwegian School System, In Reidar Aasgaard; Marcia J. Bunge & Merethe Roos (ed.),  Nordic Childhoods 1700-1960: From Folk Beliefs to Pippi Longstocking.  Routledge.  ISBN 9781138294226.  Kapittel 9.  s 147 - 162
 • Rørvik, Thor Inge (2016). Niels Treschow og det overordentlige storting høsten 1814, I: Ruth Solveig Hemstad & Bjørn Arne Steine (red.),  Overgangstid. Forargelse og forsoning høsten 1814.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-046-2.  kapittel 10.  s 140 - 163
 • Rørvik, Thor Inge (2015). Samuel Pufendorf - Natural Law, Moral Entities and the Civil Foundation of Morality, In  Philosophy of Justice.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-94-017-9174-8.  Kap 4.  s 61 - 73
 • Rørvik, Thor Inge (2014). "...skreven af den samme onde Aand..." : striden mellom Lærde Efterretninger og Jacob Baden, 1767-1768, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  2:1.  s 169 - 191
 • Rørvik, Thor Inge (2014). Det akademiske ansvar som krisesymptom. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 141- 153
 • Rørvik, Thor Inge (2013). "Et formløst øyeblikk". Lovkomiteen av 1814, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 2.  s 26 - 41
 • Rørvik, Thor Inge (2013). Juristfilosofene. Den glemte integrasjonen av filosofi og rettsvitenskap i Danmark-Norge rundt 1800, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  Kapittel 8.  s 155 - 178
 • Rørvik, Thor Inge (2013). Niels Treschow, Christian Krohg og straffelovens grunnsetninger, I: Dag Michalsen & Hilde Sandvik (red.),  Kodifikasjon og konstitusjon. Grunnloven § 94's krav til lovbøker i norsk historie.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3632-8.  kapittel 5.  s 85 - 108
 • Rørvik, Thor Inge (2012). "The Generation of 1814", In Jens Elmelund Kjeldsen & Jan Grue (ed.),  Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010.  Retorikförlaget.  ISBN 978-91-86093-09-9.  Kapittel 17.  s 330 - 349
 • Rørvik, Thor Inge (2009). Schweigaard og filosofien, I: Ola Mestad (red.),  Anton Martin Schweigaard. Professorpolitikeren.  Akademisk Publisering.  ISBN 978-82-8152-029-5.  Kapittel 3.  s 61 - 90
 • Rørvik, Thor Inge (2009). Welhaven som filosof - noen momenter til en vurdering, I: Liv Bliksrud (red.),  Gjenlyd af min sang. En antologi om Johan Sebastian Welhaven.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-460-5.  Del VI.  s 333 - 360
 • Rørvik, Thor Inge (2006). Kunnskapsidealer i Holbergs essays, I: Gunnstein Akselberg; Eivind Tjønneland & Frode Thorsen (red.),  Holberg og essayet.  Alvheim og Eide akademisk forlag.  ISBN 82-90359-77-2.  Kapittel.  s 175 - 185
 • Rørvik, Thor Inge (2005). Holberg og filosofien, I: Eivind Tjønneland (red.),  Den mangfoldige Holberg.  Aschehoug & Co.  ISBN 82-03-19034-0.  Kapittel.  s 387 - 410
 • Rørvik, Thor Inge (2004). Hvem er filosofen?. Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (Årg. 22, nr 3), s 46-61

View all works in Cristin

 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag.  ISBN 9788274775404.  536 s.
 • Kyllingstad, Jon Røyne & Rørvik, Thor Inge (2011). Universitetet i Oslo 1870-1911: Vitenskapenes universitet (Bok 2). Unipub forlag.  ISBN 9788274775404.  536 s.

View all works in Cristin

 • Rørvik, Thor Inge (2017). The Child in the 19th Century Norwegian School System.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 3:01 PM - Last modified Jan. 27, 2017 12:45 PM