Forum for universitetshistorie (avsluttet)

I 2011 feiret Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum. Forum for universitetshistorie var ansvarlig for jubileumsverket og for forskning, undervisning og formidling innen universitets- og vitenskapshistorie. Presentation in English

Tre store murbygninger med søyler. Maleri.

Universitas Regia Fredericiana.

Lansering

Bokserien Universitetet i Oslo 1811–2011 i ni bind ble lansert tirsdag den 18. oktober 2011
kl. 17:00-19:00 i Gamle festsal.

Om prosjektet

Det kongelige Frederiks Universitet ble formelt opprettet den 2. september 1811. Danskekongen Frederik 6. hadde bestemt at universitetet skulle ligge på Kongsberg, men i 1813 var man i gang - i Christiania. Siden 1814 har universitetet vært en nøkkelinstitusjon for byen, staten og den nye nasjonen. Og slik det opprinnelig eksisterte flere mulige modeller, har det også opp gjennom historien vært foretatt mange valg og vendinger, som har gitt oss det universitetet vi kjenne idag. Bedre innsikt i universitetets fortid og historiske forankring er en viktig ressurs for fremtidige prioriteringer og strategiske satsinger.

Bakgrunn

Forum for universitetshistorie ved Universitetet i Oslo ble opprettet av Det akademiske kollegium i 1993 og har som formål å stimulere og legge til rette for forskning, undervisning og formidling innen universitets- og vitenskapshistorie. Virksomheten sikter blant annet mot å legge et best mulig grunnlag for det historieverk som skal skrives til universitetets 200-årsjubileum i 2011.

Samarbeid

Hansteen og observatoriet (OBS)

Universitetet i Oslos 200-årsjubileum (UiO200)

Museum for universitets- og vitenskapshistorie (MUV)

International Commission for the History of Universities (ICHU)

 

Publisert 21. okt. 2010 14:21 - Sist endret 13. apr. 2020 09:55

Kontakt

Leder
Professor John Peter Collett

Besøksadresse
Niels Henrik Abels hus
Moltke Moes vei 35
P.b. 1008 Blindern
0315 Oslo

Deltakere

Se alle deltakere