English version of this page

Forum for universitetshistorie (avsluttet)

I 2011 feiret Universitetet i Oslo sitt 200-årsjubileum. Forum for universitetshistorie var ansvarlig for jubileumsverket og for forskning, undervisning og formidling innen universitets- og vitenskapshistorie. 

Tre store murbygninger med søyler. Maleri.

Universitas Regia Fredericiana.

Bakgrunn

Det kongelige Frederiks Universitet ble formelt opprettet den 2. september 1811. Danskekongen Frederik 6. hadde bestemt at universitetet skulle ligge på Kongsberg, men i 1813 var man i gang - i Christiania.

Siden 1814 har universitetet vært en nøkkelinstitusjon for byen, staten og den nye nasjonen. Og slik det opprinnelig eksisterte flere mulige modeller, har det også opp gjennom historien vært foretatt mange valg og vendinger, som har gitt oss det universitetet vi kjenner idag.

Bedre innsikt i universitetets fortid og historiske forankring er en viktig ressurs for fremtidige prioriteringer og strategiske satsinger.

Om prosjektet

Forum for universitetshistorie ved Universitetet i Oslo ble opprettet av Det akademiske kollegium i 1993 og hadde som formål å stimulere og legge til rette for forskning, undervisning og formidling innen universitets- og vitenskapshistorie.

Virksomheten siktet blant annet mot å legge et best mulig grunnlag for historieverket som ble skrevet til universitetets 200-årsjubileum i 2011.

Bokserien «Universitetet i Oslo 1811–2011» i ni bind ble lansert 18. oktober 2011. Serien er skrevet av mange forskere over mange år i regi av Forum for universitetshistorie.

Samarbeid

Konferanser

Rethinking Modern University History

28. - 30. oktober 2011 arrangerte Forum for universitetshistorie en internasjonal konferanse om tilnærmingsmåter til studiet av moderne universitetshistorie.

The 4th Norwegian Conference on the History of Science

Den fjerde nasjonale fagkonferansen for vitenskapshistorie ble avviklet 20-22 november 2011 ved Universitetet i Oslo. 

Tema: Geographies and the History of Science.

Publisert 24. nov. 2020 12:47 - Sist endret 27. jan. 2021 16:09

Deltakere

Se alle deltakere