Christine Amadou

Bilde av Christine Amadou
English version of this page
Telefon +47 22856146
Rom 603 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

 • Gresk idehistorie fra antikken til bysantinsk tid
 • Senantikken
 • Hagiografi
 • Antikkresepsjon
 • Oversettelseshistorie
 • Kirkehistorie
 • Kjønn og kjønnskategorier i antikken og tidlig kristendom
Emneord: Idehistorie

Publikasjoner

 • Amadou, Christine (2020). Homer på norsk https://www.oversetterleksikon.no/norske-gjendiktninger-og-oversettelser-av-homer/. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
 • Amadou, Christine (2020). Philhellenism as a Regime of Forgetting: The Norwegian Archaeologist Ingvald Undset and His Report from Greece. History of Humanities.  ISSN 2379-3163.  5(1), s 151- 163 . doi: 10.1086/707696 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Amadou, Christine (2019). "Det er dog bedre slet ikke at læse bibelen,, and at læse en forfalsket udgave": Språklig og religiøs identitet i de første katolske bibeloversettelsene til norsk, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Bokkapittel.  s 29 - 40
 • Amadou, Christine (2019). Et parisisk Athen? Abbé Barthélémys framstilling av Athen i Den unge Anacharsis' reise. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  1-2, s 39- 52
 • Amadou, Christine (2018). Simone Weil og "det greske mirakel". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 108- 120
 • Amadou, Christine (2017). Den ukjente historien om keiser Justinian og Theodora : om kjønn, makt og hemmeligheter hos Prokopios. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 19- 29
 • Amadou, Christine (2014). Sov deg rik! Arbeid, tid og dovenskap i Slaraffenland. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 191- 209
 • Amadou, Christine (2012). Domnika: Une sainte à revoir, un texte à corriger, I: Denis Searby (red.),  ΔΩΡΟΝ ΡΟΔΟΠΟΙΚΙΛΟΝ. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8107-0.  Festskriftbidrag.  s 53 - 63
 • Amadou, Christine (2012). 'Our Deborah': The Virgin's War in 626. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  5(2)
 • Amadou, Christine (2012). Tekla: skrekkens eksempel og mønstergyldig kjærlighetshistorie, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 2.  s 39 - 61

Se alle arbeider i Cristin

 • Amadou, Christine (2020). Innledning: Styrkens mysterium av Simone Weil. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-66205-9.  14 s.
 • Amadou, Christine & Økland, Jorunn (ed.) (2019). From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-8-4.  42 s.
 • Amadou, Christine (2017). Hva er antikken. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02415-8.  160 s.
 • Amadou, Christine (2014). Innledning til Marguerite Yourcenar: Hadrians memoarer. De norske bokklubbene.  ISBN 978-82-525-8445-5.  12 s.
 • Amadou, Christine (2012). Vestens idéhistorie. Antikken og middelalderen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-952-8.  300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Amadou, Christine (2020). A Story about the Plague. ScienceNordic.com.
 • Amadou, Christine (2020). Gjenferd, sorg og hevn: Evripides' Hekabe på norsk. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2-3/2020), s 149- 151
 • Amadou, Christine (2020). Hvordan skrive om Bysants i 2020?.
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Det verste året i historien. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: God latin på norsk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Hagia Sofia. Fra Justinian til Erdogan. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: I følelsenes vold. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Jomfruens våpendragere, om Jeanne d'Arc. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Kjærlighet i sølibatets tid (om Michel Foucault). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2019). Apokryfene i norsk oversettelse. Samtale.
 • Amadou, Christine (2019). Hva er mystikk?.
 • Amadou, Christine (2019). "Hva sier froskene? Aristofanes på norsk". Norsk Shakespearetidsskrift.  ISSN 2535-4728.  1, s 112- 114
 • Amadou, Christine (2019). Hva skal vi med antikken?.
 • Amadou, Christine (2019). Ingvald Undset og Athen.
 • Amadou, Christine (2019). Ingvar Undset, traveler and Observer: A Norwegian archaeologist visiting Greece and Schliemann in 1883..
 • Amadou, Christine (2019). Introduction, In Christine Amadou & Jorunn Økland (ed.),  From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-8-4.  Innledning.  s 8 - 12
 • Amadou, Christine (2019). Konstantinopel, det andre Roma.
 • Amadou, Christine (2019). Krigerens kropp.
 • Amadou, Christine (2019). Kringla Heimsins: "Idébørs og katedral". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Bibeltolkeren Hieronymus. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Fra Sparta til alpene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Fra martyr til kriger. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Hvem eier antikken. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Myten om Homer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Opprør på veddeløpsbanen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Senantikkens supermenn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Stoisk kvinnehat. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019, 17. april). Notre Dame.  Vårt Land.
 • Amadou, Christine (2019). Performance and Reclusion in Interplay: The Reception of Symeon Stylites.
 • Amadou, Christine (2019). Samtiden som dystopi? Antikkens utopier og antikken som utopi..
 • Maktabi, Rania & Amadou, Christine (2019). Antikken - evig moderne?. Vis sammendrag
 • Amadou, Christine (2018). "Antikken i dag".
 • Amadou, Christine (2018). De fremmede blant oss. Halvveisborgerne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 11- 12
 • Amadou, Christine (2018). Den kompliserte Odyssevs. Homer-feiden.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 19.03.2018
 • Amadou, Christine (2018). "Fra bokbrenning til økumenikk. Historien om norske katolikkers bibeloversettelser.". Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 185- 198
 • Amadou, Christine (2018). "Hva skal vi med antikken?".
 • Amadou, Christine (2018). Islam i Vestens vugge. Om fortielsen av den osmanske historien i Hellas. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). Kringla Heimsins: Evnukkene, antikkens tredje kjønn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). Kringla heimsins: Fromhet og fristelser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2018). Kringla heimsins: Pesten i byens hjerte. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018, 27. juni). Odysseens aktualitet. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Amadou, Christine (2018). Theodoras mange ansikter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). "Theodoras mange ansikter. Om kjønn makt og orientalisme".
 • Amadou, Christine (2018). Western scholars and Greek Nationalists in Interplay: Classicism as a Way of Forgetting Ottoman History.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.
 • Amadou, Christine (2017). Bible translation as negotiation.
 • Amadou, Christine (2017, 06. september). "Byen: Frelse eller fortapelse?" Verdibørsen nrk p2. [Radio].  NRK.
 • Amadou, Christine (2017). Fra Akropolis til Akershus, og tilbake igjen: Antikkforskning, tradisjon og resepsjon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  9.  s 153 - 168
 • Amadou, Christine (2017). Hva skal vi med antikken? Essay.. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2017). La passion de Simone. Samtale om filosofen Simone Weil før operaforestilling.
 • Amadou, Christine (2017). Mottakelsen av arabisk filosofi i Europa på 1100-tallet. Kulturmøter..
 • Amadou, Christine (2017). "Why Homer?".
 • Amadou, Christine & Skoie, Mathilde (2017). "Found in translation" – Om å bruke oversettelser av eldre tekster.
 • Amadou, Christine; Vukovic, Marijana & Nilsson, Ingela (2017). Organisator av workshop: Hagiography workshop, Oslo, 24 – 25 November 2017 God, the Saint and the text: Hagiographical studies as an interdisciplinary field.
 • Amadou, Christine (2016). «...kvart til sitt heimemaal»: Homeroversettelser og nasjonal identitetsbygging.
 • Amadou, Christine (2016). Healing the City. Gender and urban sanctity in Early Byzantine Constantinople.
 • Amadou, Christine (2016). "Historien i Athen og Athen i historien".
 • Amadou, Christine (2016). Lansering av Samtidens humanioranummer.
 • Amadou, Christine (2016). Redaktørens leder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4)
 • Amadou, Christine (2016). Som en hjort stunder etter vassbekkene: Bibeloversettelser og katolisisme i Norge før Det andre vatikankonsil.
 • Amadou, Christine (2015). "Antikken etter antikken.".
 • Amadou, Christine (2015). Bernard Marie Koltès i bomullsmarkenes ensomhet.
 • Amadou, Christine (2015). Platonisme på liv og død. Simone Weil, Platon og bilfabrikken Utgitt som ACTA fra Platonselskapets 22. kongress, København 2013. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier.  ISSN 1901-6859.  1
 • Amadou, Christine (2015). Reisen som historiefortelling:(Om)veier til Akropolis. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2), s 134- 144
 • Amadou, Christine (2014). No Man's Land, Athen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  2/3, s 54- 58
 • Amadou, Christine (2014). Oversettelse som remake. Thomas Lundbo, La Bruyère og Theofrast. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4), s 36- 40
 • Amadou, Christine (2013). Bibelen: Oversettelse, tradisjon og litteratur.
 • Amadou, Christine (2013). De idéhistoriske forutsetningene for Vestens konstitusjoner.
 • Amadou, Christine (2013, 15. juli). Deltakelse i Ekko om epokeskiller i antikken. [Radio].
 • Amadou, Christine (2013). Juleevangeliets forvandlinger. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Amadou, Christine (2013). Klosterbevegelsens opprinnelse.
 • Amadou, Christine (2013). Konstantins toleranseedikt. Bakgrunn og historikk.
 • Amadou, Christine (2013). "Saint George in Diospolis".
 • Amadou, Christine (2013). Salige Slaraffenland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2013). Simone Weil: Platonisme på liv og død.
 • Amadou, Christine (2013). Sov deg rik! Slaraffenland og drømmen om det gode liv.
 • Amadou, Christine (2013). Toleransens jubileum. 1700 år siden Milanoediktet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2012). Christianus sum!" Kristen identitet i middelalderen.
 • Amadou, Christine (2012). Er vi alle grekere? Romantikkens og romernes strålende tilbakekomst. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 177- 178
 • Amadou, Christine (2012). Exemplum Theclae, women martyrs, violence and exemplarity.
 • Amadou, Christine (2012). Kirkens tro - historien om trosbekjennelsens tilblivelse. Anmeldelse av Jon Willem Grans "Kirkens Tro". St. Olav. Katolsk kirkeblad.  (2), s 22- 23
 • Amadou, Christine (2012). Les périples d'Amin Maalouf. Foredrag.
 • Amadou, Christine (2012). Swing it, Oddysevs! "Hin rådsnare helt" i akustisk drakt. Anmeldelse av Morten Cranners oppsetning Odysseen på Nationaltheatret. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2011). Historiske kropper: Middelalderen.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 18. des. 2018 14:16