Christine Amadou

Image of Christine Amadou
Norwegian version of this page
Phone +47 22856146
Mobile phone 98643159
Room 603 GM
Username
Visiting address Niels Henrik Abels vei 36 0313 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas

Publications

 • Amadou, Christine (2020). Homer på norsk https://www.oversetterleksikon.no/norske-gjendiktninger-og-oversettelser-av-homer/. Norsk oversetterleksikon.  ISSN 2535-616X.
 • Amadou, Christine (2020). Philhellenism as a Regime of Forgetting: The Norwegian Archaeologist Ingvald Undset and His Report from Greece. History of Humanities.  ISSN 2379-3163.  5(1), s 151- 163 . doi: 10.1086/707696 Full text in Research Archive.
 • Amadou, Christine (2019). "Det er dog bedre slet ikke at læse bibelen,, and at læse en forfalsket udgave": Språklig og religiøs identitet i de første katolske bibeloversettelsene til norsk, I: Nora S. Eggen; Nina Zandjani & Tor Ivar Østmoe (red.),  Gjenoversettelse av hellige tekster.  Hermes Academic Publishing and Bookshop A/S.  ISBN 978-82-8034-204-1.  Bokkapittel.  s 29 - 40
 • Amadou, Christine (2019). Et parisisk Athen? Abbé Barthélémys framstilling av Athen i Den unge Anacharsis' reise. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  1-2, s 39- 52
 • Amadou, Christine (2018). Simone Weil og "det greske mirakel". Agora : Journal for metafysisk spekulasjon.  ISSN 0800-7136.  (4), s 108- 120
 • Amadou, Christine (2017). Den ukjente historien om keiser Justinian og Theodora : om kjønn, makt og hemmeligheter hos Prokopios. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  29(1), s 19- 29
 • Amadou, Christine (2014). Sov deg rik! Arbeid, tid og dovenskap i Slaraffenland. Arbeiderhistorie.  ISSN 0801-7778.  s 191- 209
 • Amadou, Christine (2012). Domnika: Une sainte à revoir, un texte à corriger, I: Denis Searby (red.),  ΔΩΡΟΝ ΡΟΔΟΠΟΙΚΙΛΟΝ. Studies in Honour of Jan Olof Rosenqvist.  Uppsala universitet.  ISBN 978-91-554-8107-0.  Festskriftbidrag.  s 53 - 63
 • Amadou, Christine (2012). 'Our Deborah': The Virgin's War in 626. Ideas in History.  ISSN 1890-1832.  5(2)
 • Amadou, Christine (2012). Tekla: skrekkens eksempel og mønstergyldig kjærlighetshistorie, I: Ellen Marie Krefting; Anne Eriksen & Anne Birgitte Rønning (red.),  Eksemplets makt. Kjønn, representasjon og autoritet fra antikken til i dag.  Spartacus.  ISBN 9788230400890.  Kapittel 2.  s 39 - 61

View all works in Cristin

 • Amadou, Christine (2020). Innledning: Styrkens mysterium av Simone Weil. Cappelen Damm AS.  ISBN 978-82-02-66205-9.  14 s.
 • Amadou, Christine & Økland, Jorunn (ed.) (2019). From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-8-4.  42 s.
 • Amadou, Christine (2017). Hva er antikken. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02415-8.  160 s.
 • Amadou, Christine (2014). Innledning til Marguerite Yourcenar: Hadrians memoarer. De norske bokklubbene.  ISBN 978-82-525-8445-5.  12 s.
 • Amadou, Christine (2012). Vestens idéhistorie. Antikken og middelalderen. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-7634-952-8.  300 s.

View all works in Cristin

 • Amadou, Christine (2020). A Story about the Plague. ScienceNordic.com.
 • Amadou, Christine (2020). Gjenferd, sorg og hevn: Evripides' Hekabe på norsk. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  (2-3/2020), s 149- 151
 • Amadou, Christine (2020). Hvordan skrive om Bysants i 2020?.
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Det verste året i historien. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: God latin på norsk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Hagia Sofia. Fra Justinian til Erdogan. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 14- 15
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: I følelsenes vold. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Jomfruens våpendragere, om Jeanne d'Arc. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 12- 13
 • Amadou, Christine (2020). Kringla heimsins: Kjærlighet i sølibatets tid (om Michel Foucault). Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2019). Apokryfene i norsk oversettelse. Samtale.
 • Amadou, Christine (2019). Hva er mystikk?.
 • Amadou, Christine (2019). "Hva sier froskene? Aristofanes på norsk". Norsk Shakespearetidsskrift.  ISSN 2535-4728.  1, s 112- 114
 • Amadou, Christine (2019). Hva skal vi med antikken?.
 • Amadou, Christine (2019). Ingvald Undset og Athen.
 • Amadou, Christine (2019). Ingvar Undset, traveler and Observer: A Norwegian archaeologist visiting Greece and Schliemann in 1883..
 • Amadou, Christine (2019). Introduction, In Christine Amadou & Jorunn Økland (ed.),  From Akershus to Acropolis: Norwegian Travelers to Greece.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-8-4.  Innledning.  s 8 - 12
 • Amadou, Christine (2019). Konstantinopel, det andre Roma.
 • Amadou, Christine (2019). Krigerens kropp.
 • Amadou, Christine (2019). Kringla Heimsins: "Idébørs og katedral". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Bibeltolkeren Hieronymus. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Fra Sparta til alpene. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Fra martyr til kriger. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Hvem eier antikken. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Myten om Homer. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Opprør på veddeløpsbanen. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Senantikkens supermenn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019). Kringla heimsins: Stoisk kvinnehat. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2019, 17. april). Notre Dame.  Vårt Land.
 • Amadou, Christine (2019). Performance and Reclusion in Interplay: The Reception of Symeon Stylites.
 • Amadou, Christine (2019). Samtiden som dystopi? Antikkens utopier og antikken som utopi..
 • Maktabi, Rania & Amadou, Christine (2019). Antikken - evig moderne?. Show summary
 • Amadou, Christine (2018). "Antikken i dag".
 • Amadou, Christine (2018). De fremmede blant oss. Halvveisborgerne. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 11- 12
 • Amadou, Christine (2018). Den kompliserte Odyssevs. Homer-feiden.. Klassekampen.  ISSN 0805-3839. . doi: 19.03.2018
 • Amadou, Christine (2018). "Fra bokbrenning til økumenikk. Historien om norske katolikkers bibeloversettelser.". Segl. Katolsk Årsskrift for religion og samfunn.  ISSN 1893-8728.  s 185- 198
 • Amadou, Christine (2018). "Hva skal vi med antikken?".
 • Amadou, Christine (2018). Islam i Vestens vugge. Om fortielsen av den osmanske historien i Hellas. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). Kringla Heimsins: Evnukkene, antikkens tredje kjønn. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). Kringla heimsins: Fromhet og fristelser. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 10- 11
 • Amadou, Christine (2018). Kringla heimsins: Pesten i byens hjerte. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018, 27. juni). Odysseens aktualitet. [Radio].  NRK Verdibørsen.
 • Amadou, Christine (2018). Theodoras mange ansikter. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2018). "Theodoras mange ansikter. Om kjønn makt og orientalisme".
 • Amadou, Christine (2018). Western scholars and Greek Nationalists in Interplay: Classicism as a Way of Forgetting Ottoman History.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfane: Dei deuterokanoniske bøkene i Bibelen.
 • Nilsen, Tina Dykesteen; Amadou, Christine; Aschim, Anders; Bråtveit, Inger; Fløysvik, Ingvar; Fosse, Jon; Johnstad, Gunnar; Mørk, Hans-Olav; Rekdal, Jan Erik; Sagrusten, Hans; Ulstein, Jan Ove; Økland, Jorunn; Lavik, Marta Høyland & Tangen, Håvard (2018). Apokryfene: Bibelens deuterokanoniske bøker.
 • Amadou, Christine (2017). Bible translation as negotiation.
 • Amadou, Christine (2017, 06. september). "Byen: Frelse eller fortapelse?" Verdibørsen nrk p2. [Radio].  NRK.
 • Amadou, Christine (2017). Fra Akropolis til Akershus, og tilbake igjen: Antikkforskning, tradisjon og resepsjon, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  9.  s 153 - 168
 • Amadou, Christine (2017). Hva skal vi med antikken? Essay.. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2017). La passion de Simone. Samtale om filosofen Simone Weil før operaforestilling.
 • Amadou, Christine (2017). Mottakelsen av arabisk filosofi i Europa på 1100-tallet. Kulturmøter..
 • Amadou, Christine (2017). "Why Homer?".
 • Amadou, Christine & Skoie, Mathilde (2017). "Found in translation" – Om å bruke oversettelser av eldre tekster.
 • Amadou, Christine; Vukovic, Marijana & Nilsson, Ingela (2017). Organisator av workshop: Hagiography workshop, Oslo, 24 – 25 November 2017 God, the Saint and the text: Hagiographical studies as an interdisciplinary field.
 • Amadou, Christine (2016). «...kvart til sitt heimemaal»: Homeroversettelser og nasjonal identitetsbygging.
 • Amadou, Christine (2016). Healing the City. Gender and urban sanctity in Early Byzantine Constantinople.
 • Amadou, Christine (2016). "Historien i Athen og Athen i historien".
 • Amadou, Christine (2016). Lansering av Samtidens humanioranummer.
 • Amadou, Christine (2016). Redaktørens leder. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3/4)
 • Amadou, Christine (2016). Som en hjort stunder etter vassbekkene: Bibeloversettelser og katolisisme i Norge før Det andre vatikankonsil.
 • Amadou, Christine (2015). "Antikken etter antikken.".
 • Amadou, Christine (2015). Bernard Marie Koltès i bomullsmarkenes ensomhet.
 • Amadou, Christine (2015). Platonisme på liv og død. Simone Weil, Platon og bilfabrikken Utgitt som ACTA fra Platonselskapets 22. kongress, København 2013. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier.  ISSN 1901-6859.  1
 • Amadou, Christine (2015). Reisen som historiefortelling:(Om)veier til Akropolis. Vinduet.  ISSN 0042-6288.  (2), s 134- 144
 • Amadou, Christine (2014). No Man's Land, Athen. Norsk Shakespeare- og teatertidsskrift.  ISSN 1503-2310.  2/3, s 54- 58
 • Amadou, Christine (2014). Oversettelse som remake. Thomas Lundbo, La Bruyère og Theofrast. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (4), s 36- 40
 • Amadou, Christine (2013). Bibelen: Oversettelse, tradisjon og litteratur.
 • Amadou, Christine (2013). De idéhistoriske forutsetningene for Vestens konstitusjoner.
 • Amadou, Christine (2013, 15. juli). Deltakelse i Ekko om epokeskiller i antikken. [Radio].
 • Amadou, Christine (2013). Juleevangeliets forvandlinger. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 22- 23
 • Amadou, Christine (2013). Klosterbevegelsens opprinnelse.
 • Amadou, Christine (2013). Konstantins toleranseedikt. Bakgrunn og historikk.
 • Amadou, Christine (2013). "Saint George in Diospolis".
 • Amadou, Christine (2013). Salige Slaraffenland. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2013). Simone Weil: Platonisme på liv og død.
 • Amadou, Christine (2013). Sov deg rik! Slaraffenland og drømmen om det gode liv.
 • Amadou, Christine (2013). Toleransens jubileum. 1700 år siden Milanoediktet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Amadou, Christine (2012). Christianus sum!" Kristen identitet i middelalderen.
 • Amadou, Christine (2012). Er vi alle grekere? Romantikkens og romernes strålende tilbakekomst. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3-4), s 177- 178
 • Amadou, Christine (2012). Exemplum Theclae, women martyrs, violence and exemplarity.
 • Amadou, Christine (2012). Kirkens tro - historien om trosbekjennelsens tilblivelse. Anmeldelse av Jon Willem Grans "Kirkens Tro". St. Olav. Katolsk kirkeblad.  (2), s 22- 23
 • Amadou, Christine (2012). Les périples d'Amin Maalouf. Foredrag.
 • Amadou, Christine (2012). Swing it, Oddysevs! "Hin rådsnare helt" i akustisk drakt. Anmeldelse av Morten Cranners oppsetning Odysseen på Nationaltheatret. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Amadou, Christine (2011). Historiske kropper: Middelalderen.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:54 PM - Last modified Apr. 11, 2020 8:48 AM