Mathilde Skoie

Bilde av Mathilde Skoie
English version of this page
Telefon +47 22855331
Mobiltelefon +4792848073 92848073
Rom 280 PAM (prodekankontor) og 534 GM (professorkontor)
Brukernavn
Besøksadresse IFIKK Georg Morgenstiernes hus 3. etg. Blindernvn. 31 (inngang Moltke Moes vei) 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Jeg er normalt professor i latin ved IFIKK, men fra januar 2019 og ut desember 2023 er jeg prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet. Jeg vil i denne perioden sammen med resten av dekanatet arbeide for å styrke forskningskulturen ved Det humanistiske fakultet og gjøre oss til en tydeligere forskningspolitisk aktør. Jeg sitter ex officio som medlem av Det nasjonale publiseringsutvalget og leder UHRs publiseringsutvalg for humaniora og er styreleder for RITMO (et av forskningsrådets sentre for fremragende forskning) og Det norske institutt i Roma. 

Min ambisjon å opprettholde en viss faglig aktivitet. Først og fremst vil jeg fortsette mitt arbeid med resepsjonen av Romas erkeskurk Catilina og min antikke fagblogg. Jeg vil også undervise litt, bl.a.  på det tverrfaglige emnet ANT2210/2211 ved Det norske institutt i Roma i tett samarbeid med Universitetet i Bergen.. 

Bakgrunn

Mathilde Skoie har en doktorgrad i latin fra Reading University (UK). Deretter har hun vært Rome Scholar ved Det britiske instituttet i Roma (The British School at Rome), underviser ved University of Reading og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I perioden 2009-2016 var hun instituttleder for IFIKK. Hun har hatt og har flere verv, bl.a. som  rådsleder for Det norske institutt i Roma, styremedlem for det norske institutt i Athen, medlem av Vetenskapsrådet (det svenske forskningsrådet), formann i Norsk klassisk forbund m.m. Hun blir brukt som referee I flere internasjonale tidsskrift, bl.a. Arethusa, Classical Receptions og Classical Philology og sitter i redaksjonsrådet for Klassisk forum.

Faglige interesser

 • Antikk litteratur, særlig latinsk poesi (pastoral og elegi (Sulpicia))
 • Resepsjon av antikken
 • Vitenskapshistorie (history of scholarship) - særlig kommentarer
 • Oversettelse
 • Litteraturvitenskapelige tilnærminger til antikk litteratur
 • Retorikk

Undervisning

Med utgangspunkt i klassiske fag har hun gitt kurs i latinsk litteratur og språk, antikk kultur, klassisk retorikk og antikkresepsjon. Hun har også undervist mer generelle humanistiske kurs som Examen Facultatum.

 

Blogg

Jeg har min egen antikkblogg, Mathildes antikkblogg, der jeg skriver om "antikke aktualiteter" hovedsaklig hentet fra en norsk kontekst. 

 

 

Emneord: Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk

Publikasjoner

 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (ed.) (2012). Romans and romantics. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  464 s.
 • "Corpus Tibullianum. Book 3". In: A Companion to Roman Elegy. Wiley-Blackwell 2012,  s. 86-100
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert Frimann (red.) (2009). Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.
 •  Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008, 2. utg. 2011). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367. 
 • Skoie, Mathilde & Bjørnstad Velázquez, Sonia (ed.) (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-inscribed. University of Exeter Press.  ISBN 1904675581.
 • “Passing on the panpipes: genre as reception” in C. Martindale and R. Thomas (eds.) Classics and the Uses of Reception, Blackwell (2006).
 • Reading Sulpicia. Commentaries 1475-1990. Oxford University Press (2002).  ISBN 0-19-924573-8.
 • Skoie, Mathilde (2019). "Det er lektor Østbyes feil alt sammen": Om "det greske" i Jan Jakob Tønseths Hilmar Iversen-trilogi (1990-2002). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1-2), s 90- 96
 • Skoie, Mathilde (2018). Finding a Pastoral Idiom: Norwegian Translations of Virgil's Eclogues and the Politics of Language, In Susanna Braund & Zara Martirosova Torlone (ed.),  Virgil and his Translators.  Oxford University Press.  ISBN 9780198810810.  Chapter 13.
 • Skoie, Mathilde (2017). Den togakledte detektiv. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  2017/2-2018/1(1), s 63- 76
 • Skoie, Mathilde (2014). Augustus i 2014. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 99- 108
 • Skoie, Mathilde (2014). Interpretatio and inventio: the case of Servius' commentary on Virgil's Eclogues, In Eyjólfur Kjalar Emilsson; Anastasia Maravela & Mathilde Skoie (ed.),  PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen.  The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-4-6.  kapittel.  s 229 - 240
 • Skoie, Mathilde (2013). The woman, In Thea Selliaas Thorsen (ed.),  The Cambridge companion to latin love elegy.  Cambridge University Press.  ISBN 978-0-521-12937-4.  kapittel.  s 83 - 96
 • Skoie, Mathilde (2012). Antikk sampling: Den latinske cento. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 38- 56
 • Skoie, Mathilde (2012). Corpus Tibullianum. Book 3, In Barbara Gold (ed.),  A Companion to Roman Love Elegy.  Wiley-Blackwell.  ISBN 9781444330373.  Kapittel.  s 86 - 100
 • Skoie, Mathilde (2012). Romantic Scholars and Classical Scholarship: German Readings of Sulpicia, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  Kapittel.  s 87 - 108
 • Skoie, Mathilde (2009). Antikken i ettertiden, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Kapittel.  s 251 - 274
 • Skoie, Mathilde (2009). Antikken på film, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  kapittel.  s 251 - 274
 • Skoie, Mathilde (2009). Didactic translation:The first Scandinavian translation of the Eclogues: Peder Jensen Roskilde, Bucolica (1639). Symbolae Osloenses.  ISSN 0039-7679.  83, s 104- 119
 • Skoie, Mathilde (2009). Hva er antikkresepsjon? En kort innføring i et forskningsfelt, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  kapittel.  s 11 - 31
 • Skoie, Mathilde (2009). Hva er antikkresepsjon? En kort innføring i et forskningsfelt, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Kapittel.  s 11 - 31
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading Sulpicia. (Em)plotting Love, In Ingela Nilsson (ed.),  Plotting with Eros. Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763507905.  Kapittel 4.  s 59 - 83
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading Sulpicia. (Em)plotting Love, In Ingela Nilsson (ed.),  Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 9788763507905.  Kapittel.  s 59 - 83
 • Skoie, Mathilde (2009). The hermeneutics of commenting in the 21st century: A tale of two Catilines and their commentaries, In pascale hummel (ed.),  Metaphilology. Histories and languages of Philology.  Philologicum.  ISBN 978-2-9529524-6-0.  Kapittel.  s 237 - 254
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert Frimann (2009). Forord, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  Forord.  s 7 - 11
 • Skoie, Mathilde (2008). Michael Paschalis (ed.), Pastoral Palimpsests. Essays in the Reception of Theocritus and Virgil. Rethymnon Classical Studies, Volume 3. (Word count: 2238 words) Heraklion: Crete University Press, 2007. Pp. 230. ISBN 978-960-524-237-4. EUR 25.00. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2008). Sapfo: En sladderhistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(3), s 3- 15
 • Skoie, Mathilde (2008). Telling Sulpicia's Joys: Narrativity at the Receiving End, In Genevieve Lively & Patricia Salzman-Mitchell (ed.),  Latin Elegy and Narratology. Fragments of Story.  Ohio State University Press.  ISBN 0814204066.  Chapter 13.  s 239 - 254
 • Skoie, Mathilde (2006). City and Countryside in Vergil's Eclogues, In Ralph M. Rosen & Ineke Sluiter (ed.),  City, Countryside, and the Spatial Organization of Value in Classical Antiquity.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-15043-0.  Kapittel.  s 297 - 325
 • Skoie, Mathilde (2006). Passing on the panpipes: Genre and reception, In Charles Martindale & Richard Thomas (ed.),  Classics and the uses of reception.  Blackwell Publishing.  ISBN 1405131454.  chapter 9.
 • Skoie, Mathilde & Velázquez, Sonia Bjørnstad (2006). Re-inscribing pastoral in the humanities, In Mathilde Skoie & Sonia Bjørnstad Velázquez (ed.),  Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-Inscribed.  University of Exeter Press.  ISBN 1904675581.  Introduksjon.  s xi - xv
 • Skoie, Mathilde (2005). Pastoralen: Arkadia i våre hjerter. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 91- 104
 • Skoie, Mathilde (2004). Gruppe - the father of Sulpician scholarship, In Ludwig Bernays (ed.),  Otto Friedrich Gruppe. Philosoph, Dichter, Philologe.  Rombach Druck- und Verlagshaus.  ISBN 3793093778.  Kapittel 8.  s 127 - 146
 • Skoie, Mathilde (2004). Tekstkommentarens former og kunnskapsgrunnlag, I:  Ind i Holbergs fjerde århundre.  Museum Tusculanums Forlag.  ISBN 8772898909.  kapittel.  s 131 - 146
 • Skoie, Mathilde (2004). The role of the herd in Virgil's Eclogues - 'nec te paeniteat pecoris', In Barbro santillo Frizell (ed.),  PECUS. Man and Animal in Antiquity. Proceedings of the Conferenec at the Swedish Institute at Rome, Sept. 9-12, 2002.  Swedish Institute in Rome.  kapittel.  s 139 - 144

Se alle arbeider i Cristin

 • Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (ed.) (2014). PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens.  ISBN 978-960-85145-4-6.  308 s.
 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (ed.) (2012). Romans and romantics. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  464 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01868-3.  457 s.
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (red.) (2009). Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  339 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Sandmo, Erling & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora. En innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01336-7.  457 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367.  430 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling; Rønning, Anne Birgitte & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-00968-1.  393 s.
 • Skoie, Mathilde & Bjørnstad Velázquez, Sonia (ed.) (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-inscribed. University of Exeter Press.  ISBN 1904675581.  184 s.
 • Skoie, Mathilde & Velázquez, Sonia Bjørnstad (ed.) (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-Inscribed. University of Exeter Press.  ISBN 1904675581.  184 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoie, Mathilde (2020). Anmeldelse av Keiser Augustus. Den guddommelige Augustus' Bragder. Til norsk ved HIlde Brendefjord Andreassen.. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2), s 111- 114
 • Rider, Sharon; Bränström-Öhman, Annelie; Fredriksen, Per Ditlef; Gregersen, Frans; Kondrup, Johnny & Skoie, Mathilde (2019). Research Evaluation for Development 2019. Expert Panel Report for the Faculty of Arts, University of Gothenburg.
 • Skoie, Mathilde (2019). Atheninstituttet jubilerer. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1-2), s 134- 136
 • Skoie, Mathilde (2019). Resepsjonen av Catilina: Presentasjon av pågående forskningsprosjekt.
 • Skoie, Mathilde (2018). Afterword, In Emma Bridges & Djibril al-Ayad (ed.),  Making Monsters. A speculative and classical anthology.  Futurefire.net Publishing.  ISBN 9780995726505.  Afterword.  s 213 - 216
 • Skoie, Mathilde (2018). The reception of Catiline. Presentation of ongoing research..
 • Skoie, Mathilde (2018). The reception of a Roman villain: The case of Catiline.
 • Skoie, Mathilde (2018). The reception of a Roman villain: the case of Catiline. Vis sammendrag
 • Skoie, Mathilde (2018). Writing for the lexicon: On the benefits and challenges of writing an entry for Norsk oversetterleksikon (NoLeks).
 • Amadou, Christine & Skoie, Mathilde (2017). "Found in translation" – Om å bruke oversettelser av eldre tekster.
 • Skoie, Mathilde (2017). Anmeldelse av Matti Wiik, Vergil: Bucolica-Gjetarsongar (Gyldendal 2016). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 90- 93
 • Skoie, Mathilde (2017). «Elementært, min kjære Tiro»: Om kriminalromaner fra antikkens Roma.
 • Skoie, Mathilde (2017). Gresk på en norsk scene. Froskene på gresk og norsk.. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 84- 86
 • Skoie, Mathilde (2017). Norge og antikken. Vagant.  ISSN 0802-0736.  3, s 7- 8
 • Skoie, Mathilde (2017). Romersk satire på norsk. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  2017/2-2018/1, s 104- 115
 • Skoie, Mathilde (2017). Story and genre? Polyphemus’ journey from epic to pastoral and back.
 • Skoie, Mathilde (2016). Review of Barbara Levick, Catiline. Ancients in Action. London; New York: Bloomsbury Academic, 2015. Pp. xiv, 134. ISBN 9781472534897.. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2014). Finding a pastoral idiom: Norwegian translations of Virgil's Eclogues and the politics of language.
 • Skoie, Mathilde (2014). Review of Fiona Cox: Sibylline Sisters. Virgil's Presence in Contemporary Women's Writing. Oxford: Oxford University Press 2011 (Classical Presences). Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft.  ISSN 0017-1417.  86(2), s 556- 557
 • Skoie, Mathilde (2013). Anmeldelse av Bjartveit, Eikestad, Kjærstad, Roma Victrix (Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2012). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 85- 90
 • Skoie, Mathilde (2013). Romere og romantikere. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Skoie, Mathilde (2013). Scandinavian reception, In Richard F Thomas & Jan M. Ziolkowski (ed.),  The Virgil Encyclopedia.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-4051-5498-7.  Artikkel.
 • Skoie, Mathilde (2013). Slik oppsto imperiet. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  4, s 24- 31
 • Skoie, Mathilde (2013). Stråleglansen fra Roma. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  4, s 20- 23
 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (2012). Preface, In Timothy Saunders; Charles Martindale; Ralph Pite & Mathilde Skoie (ed.),  Romans and romantics.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  Preface.  s v - x
 • Skoie, Mathilde (2012). The philologist: A hermeneutic animal.
 • Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (2010). På teatralsk papyrusjakt i Egypt: Tony Harrisons skuespill "The Trackers of Oxyrhynchus".
 • Skoie, Mathilde (2010). Antikkresepsjon; En tidsodyssé.
 • Skoie, Mathilde (2010). Helt, skurk, elsker: Caesar i ettertidens lys.
 • Skoie, Mathilde (2010). Klassisk retorikk: Resepsjon og relevans.
 • Skoie, Mathilde (2010). Ole Thomsen, Veje til Rom (Aarhus Universitetsforlag 2008) (anmeldelse). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 108- 111
 • Skoie, Mathilde (2010). Robert Harris, Lustrum. Blinded by ambition. seduced by power. Destroyed by Rome (Hutchinson: London 2009) (anmeldelse). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 117- 121
 • Skoie, Mathilde (2010). Virgils's pastoral world as a model for the good life.
 • Andersen, Øivind & Skoie, Mathilde (2009). Antikkens språk i verden. Gresk og latin. Fokus på språk.  ISSN 1890-3622.  (19)
 • Skoie, Mathilde (2009). Det romerske imperium. Levende Historie.  ISSN 1503-4208.  (2)
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading commentaries as reception: reception theory as a challenge to the history of scholarship. Vis sammendrag
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (2009). Forord, I: Mathilde Skoie & Gjert Vestrheim (red.),  Antikken i ettertiden.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.  forord.  s 7 - 10
 • Skoie, Mathilde (2008). Didactic translation: The first Scandinavian translation of the Eclogues: Peder Jensen Roskilde, Vergils Bucolica (1639).
 • Skoie, Mathilde (2008). Hva er det med de greske tragediene?.
 • Skoie, Mathilde (2008). Philip Matyszak, Ancient Rome on Five Denarii a Day. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (1), s 103- 107
 • Skoie, Mathilde (2008). Tradition and Reception from a Classicist's Perspective.
 • Skoie, Mathilde (2007). A pastoral plot? Polyphemus and Galatea and their receptions.
 • Skoie, Mathilde (2007). Anmeldelse av Robert Harris, Imperium (London: Hutchinson 2006). Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  1, s 102- 105
 • Skoie, Mathilde (2007). Antikken på film.
 • Skoie, Mathilde (2007). Antikkresepsjonen som fag - med eksempler fra film.
 • Skoie, Mathilde (2007). Det romerske imperium som modell. Skjervheimseminarets nettsider.
 • Skoie, Mathilde (2007). Det romerske imperium som modell.
 • Skoie, Mathilde (2007). Dialog med de døde (Forskerstafetten). Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB.  1
 • Skoie, Mathilde (2007). Filologisk retorikk. Kvinnen i teksten.
 • Skoie, Mathilde (2007). Gendered dynamics in Latin love poetry. The Classical Review.  ISSN 0009-840X.  57(1), s 93- 95 . doi: 10.1017/S0009840X06003374
 • Skoie, Mathilde (2006). Du var også ved Troja, Hilmar. "Det greske" i Jan Jakob Tønseths Hilmar Iversen-trilogi.
 • Skoie, Mathilde (2006). Marianne Pade (ed.), On Renaissance Commentaries.Noctes Neolatinae. Neo-Latin Texts and Studies, Band 4. Hildesheim: Georg Olms 2005. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.  (02.49)
 • Skoie, Mathilde (2006). Reading Sulpicia: (Em)plotting Love.
 • Skoie, Mathilde (2006). Sulpicia's story: "narrativising" a Roman poet(ess).
 • Skoie, Mathilde (2006). Ukjente storheter. Ibsen sett forfra, bakfra og i utgivelsesøyeblikket. Prosa - tidsskrift for skribenter.  ISSN 0805-276X.  (06), s 54- 58
 • Skoie, Mathilde (2006). What makes a story pastoral? The case of Polyphemus and Galatea.
 • Skoie, Mathilde (2005). Farleg attrå, artikkel i programheftet til Sarah Kane, Fedras kjærleik. Satt oppp på Det norske teatret høsten 2005.
 • Skoie, Mathilde (2005). Anmeldelse av R. Harris, Pompeii. Klassisk Forum.  ISSN 0801-3179.  (2)
 • Skoie, Mathilde (2004). City and countryside in Virgil's Eclogues.
 • Skoie, Mathilde (2004). Pastoralen som genre: Iser, Vergil, Boileau.
 • Skoie, Mathilde (2004). Review of: Suzanne C. Hagedorn, Abandoned Women. Rewriting the Classics in Dante, Boccaccio, & Chaucer. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004. Pp. ix, 220. ISBN 0-472-11349-6. Bryn Mawr Classical Review (BMCR).  ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2004). Towards Arcadia: Pastoral Poetry as Poetic and Practical Ideal.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 13. mai 2021 15:57