Mathilde Skoie

Bilde av Mathilde Skoie
English version of this page
Telefon +47 22855331
Mobiltelefon +4792848073 92848073
Rom 280 PAM (prodekankontor) og 534 GM (professorkontor)
Brukernavn
Besøksadresse IFIKK Georg Morgenstiernes hus 3. etg. Blindernvn. 31 (inngang Moltke Moes vei) 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 OSLO

Jeg er normalt professor i latin ved IFIKK, men fra januar 2019 og ut desember 2023 er jeg prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet. Jeg vil i denne perioden sammen med resten av dekanatet arbeide for å styrke forskningskulturen ved Det humanistiske fakultet og gjøre oss til en tydeligere forskningspolitisk aktør. Jeg sitter ex officio som medlem av Det nasjonale publiseringsutvalget og leder UHRs publiseringsutvalg for humaniora og er styreleder for RITMO (et av forskningsrådets sentre for fremragende forskning) og Det norske institutt i Roma. 

Min ambisjon å opprettholde en viss faglig aktivitet. Først og fremst vil jeg fortsette mitt arbeid med resepsjonen av Romas erkeskurk Catilina og min antikke fagblogg. Jeg vil også undervise litt, bl.a.  på det tverrfaglige emnet ANT2210/2211 ved Det norske institutt i Roma i tett samarbeid med Universitetet i Bergen.. 

Bakgrunn

Mathilde Skoie har en doktorgrad i latin fra Reading University (UK). Deretter har hun vært Rome Scholar ved Det britiske instituttet i Roma (The British School at Rome), underviser ved University of Reading og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I perioden 2009-2016 var hun instituttleder for IFIKK. Hun har hatt og har flere verv, bl.a. som  rådsleder for Det norske institutt i Roma, styremedlem for det norske institutt i Athen, medlem av Vetenskapsrådet (det svenske forskningsrådet), formann i Norsk klassisk forbund m.m. Hun blir brukt som referee I flere internasjonale tidsskrift, bl.a. Arethusa, Classical Receptions og Classical Philology og sitter i redaksjonsrådet for Klassisk forum.

Faglige interesser

  • Antikk litteratur, særlig latinsk poesi (pastoral og elegi (Sulpicia))
  • Resepsjon av antikken
  • Vitenskapshistorie (history of scholarship) - særlig kommentarer
  • Oversettelse
  • Litteraturvitenskapelige tilnærminger til antikk litteratur
  • Retorikk

Undervisning

Med utgangspunkt i klassiske fag har hun gitt kurs i latinsk litteratur og språk, antikk kultur, klassisk retorikk og antikkresepsjon. Hun har også undervist mer generelle humanistiske kurs som Examen Facultatum.

 

Blogg

Jeg har min egen antikkblogg, Mathildes antikkblogg, der jeg skriver om "antikke aktualiteter" hovedsaklig hentet fra en norsk kontekst. 

 

 

Emneord: Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 13. mai 2021 15:57