Mathilde Skoie

Bilde av Mathilde Skoie
English version of this page
Telefon +47 22855331
Mobiltelefon +47 92848073 92848073
Rom 280 PAM (prodekankontor) og 534 GM (professorkontor)
Brukernavn
Besøksadresse IFIKK Georg Morgenstiernes hus 3. etg. Blindernvn. 31 (inngang Moltke Moes vei) 0313 OSLO
Postadresse Postboks 1079 Blindern 0316 Oslo

Jeg er normalt professor i latin ved IFIKK, men fra januar 2019 og ut desember 2023 er jeg prodekan for forskning ved Det humanistiske fakultet. Jeg vil i denne perioden sammen med resten av dekanatet arbeide for å styrke forskningskulturen ved Det humanistiske fakultet og gjøre oss til en tydeligere forskningspolitisk aktør. Jeg sitter ex officio som medlem av Det nasjonale publiseringsutvalget og leder UHRs publiseringsutvalg for humaniora og er styreleder for RITMO (et av forskningsrådets sentre for fremragende forskning) og Det norske institutt i Roma. 

Min ambisjon å opprettholde en viss faglig aktivitet. Først og fremst vil jeg fortsette mitt arbeid med resepsjonen av Romas erkeskurk Catilina og min antikke fagblogg. Jeg vil også undervise litt, bl.a.  på det tverrfaglige emnet ANT2210/2211 ved Det norske institutt i Roma i tett samarbeid med Universitetet i Bergen.. 

Bakgrunn

Mathilde Skoie har en doktorgrad i latin fra Reading University (UK). Deretter har hun vært Rome Scholar ved Det britiske instituttet i Roma (The British School at Rome), underviser ved University of Reading og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen. I perioden 2009-2016 var hun instituttleder for IFIKK. Hun har hatt og har flere verv, bl.a. som  rådsleder for Det norske institutt i Roma, styremedlem for det norske institutt i Athen, medlem av Vetenskapsrådet (det svenske forskningsrådet), formann i Norsk klassisk forbund m.m. Hun blir brukt som referee I flere internasjonale tidsskrift, bl.a. Arethusa, Classical Receptions og Classical Philology og sitter i redaksjonsrådet for Klassisk forum.

Faglige interesser

 • Antikk litteratur, særlig latinsk poesi (pastoral og elegi (Sulpicia))
 • Resepsjon av antikken
 • Vitenskapshistorie (history of scholarship) - særlig kommentarer
 • Oversettelse
 • Litteraturvitenskapelige tilnærminger til antikk litteratur
 • Retorikk

Undervisning

Med utgangspunkt i klassiske fag har hun gitt kurs i latinsk litteratur og språk, antikk kultur, klassisk retorikk og antikkresepsjon. Hun har også undervist mer generelle humanistiske kurs som Examen Facultatum.

 

Blogg

Jeg har min egen antikkblogg, Mathildes antikkblogg, der jeg skriver om "antikke aktualiteter" hovedsaklig hentet fra en norsk kontekst. 

 

 

Emneord: Klassiske språk, Antikken, Latin, Gresk

Publikasjoner

 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (ed.) (2012). Romans and romantics. Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-958854-1.  464 s.
 • "Corpus Tibullianum. Book 3". In: A Companion to Roman Elegy. Wiley-Blackwell 2012,  s. 86-100
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert Frimann (red.) (2009). Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01482-1.
 •  Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008, 2. utg. 2011). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215013367. 
 • Skoie, Mathilde & Bjørnstad Velázquez, Sonia (ed.) (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-inscribed. University of Exeter Press.  ISBN 1904675581.
 • “Passing on the panpipes: genre as reception” in C. Martindale and R. Thomas (eds.) Classics and the Uses of Reception, Blackwell (2006).
 • Reading Sulpicia. Commentaries 1475-1990. Oxford University Press (2002).  ISBN 0-19-924573-8.
 • Skoie, Mathilde & Maravela, Anastasia (2021). Papyrus i rampelyset: På sporet av det tapte satyrspill. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 136–148. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skoie, Mathilde (2019). "Det er lektor Østbyes feil alt sammen": Om "det greske" i Jan Jakob Tønseths Hilmar Iversen-trilogi (1990-2002). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 90–96.
 • Skoie, Mathilde (2018). Finding a Pastoral Idiom: Norwegian Translations of Virgil's Eclogues and the Politics of Language. I Braund, Susanna & Torlone, Zara Martirosova (Red.), Virgil and his Translators. Oxford University Press. ISSN 9780198810810. doi: 10.1093/oso/9780198810810.003.0014.
 • Skoie, Mathilde (2017). Den togakledte detektiv. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2017/2-2018/1(1), s. 63–76.
 • Skoie, Mathilde (2014). Augustus i 2014. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 99–108.
 • Skoie, Mathilde (2014). Interpretatio and inventio: the case of Servius' commentary on Virgil's Eclogues. I Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (Red.), PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISSN 978-960-85145-4-6. s. 229–240.
 • Skoie, Mathilde (2013). The woman. I Thorsen, Thea Selliaas (Red.), The Cambridge companion to latin love elegy. Cambridge University Press. ISSN 978-0-521-12937-4. s. 83–96.
 • Skoie, Mathilde (2012). Romantic Scholars and Classical Scholarship: German Readings of Sulpicia. I Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (Red.), Romans and romantics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-958854-1. s. 87–108. doi: 10.1093/acprof%3Aoso/9780199588541.003.0005.
 • Skoie, Mathilde (2012). Antikk sampling: Den latinske cento. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 38–56.
 • Skoie, Mathilde (2012). Corpus Tibullianum. Book 3. I Gold, Barbara (Red.), A Companion to Roman Love Elegy. Wiley-Blackwell. ISSN 9781444330373. s. 86–100. doi: 10.1002/9781118241165.ch6.
 • Skoie, Mathilde (2009). The hermeneutics of commenting in the 21st century: A tale of two Catilines and their commentaries. I hummel, pascale (Red.), Metaphilology. Histories and languages of Philology. Philologicum. ISSN 978-2-9529524-6-0. s. 237–254.
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading Sulpicia. (Em)plotting Love. I Nilsson, Ingela (Red.), Plotting with Eros. Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 9788763507905. s. 59–83.
 • Skoie, Mathilde (2009). Hva er antikkresepsjon? En kort innføring i et forskningsfelt. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 11–31.
 • Skoie, Mathilde (2009). Antikken på film. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 251–274.
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert Frimann (2009). Forord. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 7–11.
 • Skoie, Mathilde (2009). Antikken i ettertiden. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 251–274.
 • Skoie, Mathilde (2009). Hva er antikkresepsjon? En kort innføring i et forskningsfelt. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 11–31.
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading Sulpicia. (Em)plotting Love. I Nilsson, Ingela (Red.), Plotting with Eros: Essays on the Poetics of Love and the Erotics of Reading. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 9788763507905. s. 59–83.
 • Skoie, Mathilde (2009). Didactic translation:The first Scandinavian translation of the Eclogues: Peder Jensen Roskilde, Bucolica (1639). Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 83, s. 104–119.
 • Skoie, Mathilde (2008). Michael Paschalis (ed.), Pastoral Palimpsests. Essays in the Reception of Theocritus and Virgil. Rethymnon Classical Studies, Volume 3. (Word count: 2238 words) Heraklion: Crete University Press, 2007. Pp. 230. ISBN 978-960-524-237-4. EUR 25.00. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2008). Telling Sulpicia's Joys: Narrativity at the Receiving End. I Lively, Genevieve & Salzman-Mitchell, Patricia (Red.), Latin Elegy and Narratology. Fragments of Story. Ohio State University Press. ISSN 0814204066. s. 239–254.
 • Skoie, Mathilde (2008). Sapfo: En sladderhistorie. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(3), s. 3–15.
 • Skoie, Mathilde (2006). Passing on the panpipes: Genre and reception. I Martindale, Charles & Thomas, Richard (Red.), Classics and the uses of reception. Blackwell Publishing. ISSN 1405131454.
 • Skoie, Mathilde (2006). City and Countryside in Vergil's Eclogues. I Rosen, Ralph M. & Sluiter, Ineke (Red.), City, Countryside, and the Spatial Organization of Value in Classical Antiquity. Brill Academic Publishers. ISSN 978-90-04-15043-0. s. 297–325.
 • Skoie, Mathilde & Velázquez, Sonia Bjørnstad (2006). Re-inscribing pastoral in the humanities. I Skoie, Mathilde & Velázquez, Sonia Bjørnstad (Red.), Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-Inscribed. University of Exeter Press. ISSN 1904675581. s. xi–xv.
 • Skoie, Mathilde (2005). Pastoralen: Arkadia i våre hjerter. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 91–104.
 • Skoie, Mathilde (2004). Tekstkommentarens former og kunnskapsgrunnlag, Ind i Holbergs fjerde århundre. Museum Tusculanums Forlag. ISSN 8772898909. s. 131–146.
 • Skoie, Mathilde (2004). Gruppe - the father of Sulpician scholarship. I Bernays, Ludwig (Red.), Otto Friedrich Gruppe. Philosoph, Dichter, Philologe. Rombach Druck- und Verlagshaus. ISSN 3793093778. s. 127–146.
 • Skoie, Mathilde (2004). The role of the herd in Virgil's Eclogues - 'nec te paeniteat pecoris'. I Frizell, Barbro santillo (Red.), PECUS. Man and Animal in Antiquity. Proceedings of the Conferenec at the Swedish Institute at Rome, Sept. 9-12, 2002. Swedish Institute in Rome. s. 139–144.
 • Skoie, Mathilde (2004). Ilden fra Olympia bruken av antikken i legitimeringen av de moderne olympiske leker. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.

Se alle arbeider i Cristin

 • Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (2014). PARADEIGMATA. Studies in Honour of Øivind Andersen. The Norwegian Institute at Athens. ISBN 978-960-85145-4-6. 4(2). 308 s.
 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (2012). Romans and romantics. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-958854-1. 464 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Skoie, Mathilde & Sandmo, Erling Sverdrup (2011). Humaniora. En innføring. 2. utgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01868-3. 457 s.
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (2009). Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01482-1. 339 s.
 • Sandmo, Erling Sverdrup; Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora - en innføring. Universitetsforlaget. ISBN 9788215013367. 430 s.
 • Jordheim, Helge; Rønning, Anne Birgitte; Sandmo, Erling & Skoie, Mathilde (2008). Humaniora. En innføring. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-01336-7. 457 s.
 • Rønning, Anne Birgitte; Jordheim, Helge; Sandmo, Erling Sverdrup & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00968-1. 393 s.
 • Jordheim, Helge; Sandmo, Erling; Rønning, Anne Birgitte & Skoie, Mathilde (2007). Humaniora. En innføring. Prøveutgave. Universitetsforlaget. ISBN 978-82-15-00968-1. 393 s.
 • Skoie, Mathilde & Velázquez, Sonia Bjørnstad (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-Inscribed. University of Exeter Press. ISBN 1904675581. 184 s.
 • Skoie, Mathilde & Bjørnstad Velázquez, Sonia (2006). Pastoral and the Humanities. Arcadia Re-inscribed. University of Exeter Press. ISBN 1904675581. 184 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Skoie, Mathilde (2020). Anmeldelse av Keiser Augustus. Den guddommelige Augustus' Bragder. Til norsk ved HIlde Brendefjord Andreassen. . Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 111–114.
 • Skoie, Mathilde (2019). Atheninstituttet jubilerer. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 134–136.
 • Skoie, Mathilde (2019). Resepsjonen av Catilina: Presentasjon av pågående forskningsprosjekt.
 • Skoie, Mathilde (2018). Afterword. I Bridges, Emma & al-Ayad, Djibril (Red.), Making Monsters. A speculative and classical anthology. Futurefire.net Publishing. ISSN 9780995726505. s. 213–216.
 • Skoie, Mathilde (2018). The reception of a Roman villain: The case of Catiline.
 • Skoie, Mathilde (2018). The reception of Catiline. Presentation of ongoing research.
 • Skoie, Mathilde (2017). Romersk satire på norsk. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 2017/2-2018/1, s. 104–115.
 • Amadou, Christine & Skoie, Mathilde (2017). "Found in translation" – Om å bruke oversettelser av eldre tekster.
 • Skoie, Mathilde (2017). Story and genre? Polyphemus’ journey from epic to pastoral and back.
 • Skoie, Mathilde (2017). Norge og antikken. Vagant. ISSN 0802-0736. 3, s. 7–8.
 • Skoie, Mathilde (2017). Gresk på en norsk scene. Froskene på gresk og norsk. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 84–86.
 • Skoie, Mathilde (2017). Anmeldelse av Matti Wiik, Vergil: Bucolica-Gjetarsongar (Gyldendal 2016). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 90–93.
 • Skoie, Mathilde (2017). «Elementært, min kjære Tiro»: Om kriminalromaner fra antikkens Roma.
 • Skoie, Mathilde (2014). Review of Fiona Cox: Sibylline Sisters. Virgil's Presence in Contemporary Women's Writing. Oxford: Oxford University Press 2011 (Classical Presences). Gnomon. Kritische Zeitschrift für die gesamte klassische Altertumswissenschaft. ISSN 0017-1417. 86(2), s. 556–557.
 • Skoie, Mathilde (2014). Finding a pastoral idiom: Norwegian translations of Virgil's Eclogues and the politics of language.
 • Skoie, Mathilde (2013). Scandinavian reception. I Thomas, Richard F & Ziolkowski, Jan M. (Red.), The Virgil Encyclopedia. Wiley-Blackwell. ISSN 978-1-4051-5498-7.
 • Skoie, Mathilde (2013). Romere og romantikere. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Skoie, Mathilde (2013). Anmeldelse av Bjartveit, Eikestad, Kjærstad, Roma Victrix (Fagbokforlaget Vigmostad & Bjørke 2012). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 85–90.
 • Skoie, Mathilde (2013). Slik oppsto imperiet. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 4, s. 24–31.
 • Skoie, Mathilde (2013). Stråleglansen fra Roma. Levende Historie. ISSN 1503-4208. 4, s. 20–23.
 • Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (2012). Preface. I Saunders, Timothy; Martindale, Charles; Pite, Ralph & Skoie, Mathilde (Red.), Romans and romantics. Oxford University Press. ISSN 978-0-19-958854-1. s. v–x.
 • Skoie, Mathilde (2012). The philologist: A hermeneutic animal.
 • Skoie, Mathilde (2010). Robert Harris, Lustrum. Blinded by ambition. seduced by power. Destroyed by Rome (Hutchinson: London 2009) (anmeldelse). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 117–121.
 • Skoie, Mathilde (2010). Ole Thomsen, Veje til Rom (Aarhus Universitetsforlag 2008) (anmeldelse). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 108–111.
 • Skoie, Mathilde (2010). Helt, skurk, elsker: Caesar i ettertidens lys.
 • Skoie, Mathilde (2010). Virgils's pastoral world as a model for the good life.
 • Maravela, Anastasia & Skoie, Mathilde (2010). På teatralsk papyrusjakt i Egypt: Tony Harrisons skuespill "The Trackers of Oxyrhynchus".
 • Skoie, Mathilde (2010). Antikkresepsjon; En tidsodyssé.
 • Skoie, Mathilde (2010). Klassisk retorikk: Resepsjon og relevans.
 • Skoie, Mathilde (2009). Det romerske imperium. Levende Historie. ISSN 1503-4208.
 • Andersen, Øivind & Skoie, Mathilde (2009). Antikkens språk i verden. Gresk og latin. Fokus på språk. ISSN 1890-3622.
 • Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (2009). Forord. I Skoie, Mathilde & Vestrheim, Gjert (Red.), Antikken i ettertiden. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-01482-1. s. 7–10.
 • Skoie, Mathilde (2009). Reading commentaries as reception: reception theory as a challenge to the history of scholarship.
 • Skoie, Mathilde (2008). Philip Matyszak, Ancient Rome on Five Denarii a Day. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. s. 103–107.
 • Skoie, Mathilde (2008). Tradition and Reception from a Classicist's Perspective.
 • Skoie, Mathilde (2008). Didactic translation: The first Scandinavian translation of the Eclogues: Peder Jensen Roskilde, Vergils Bucolica (1639).
 • Skoie, Mathilde (2008). Hva er det med de greske tragediene?
 • Skoie, Mathilde (2007). Gendered dynamics in Latin love poetry. The Classical Review. ISSN 0009-840X. 57(1), s. 93–95. doi: 10.1017/S0009840X06003374.
 • Skoie, Mathilde (2007). Dialog med de døde (Forskerstafetten). Atrium, Studentmagasinet for HF-fakultetet, UIB. 1.
 • Skoie, Mathilde (2007). Anmeldelse av Robert Harris, Imperium (London: Hutchinson 2006). Klassisk Forum. ISSN 0801-3179. 1, s. 102–105.
 • Skoie, Mathilde (2007). Det romerske imperium som modell. Skjervheimseminarets nettsider.
 • Skoie, Mathilde (2007). Filologisk retorikk. Kvinnen i teksten.
 • Skoie, Mathilde (2007). A pastoral plot? Polyphemus and Galatea and their receptions.
 • Skoie, Mathilde (2007). Antikkresepsjonen som fag - med eksempler fra film.
 • Skoie, Mathilde (2007). Det romerske imperium som modell.
 • Skoie, Mathilde (2007). Antikken på film.
 • Skoie, Mathilde (2006). Marianne Pade (ed.), On Renaissance Commentaries.Noctes Neolatinae. Neo-Latin Texts and Studies, Band 4. Hildesheim: Georg Olms 2005. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2006). Ukjente storheter. Ibsen sett forfra, bakfra og i utgivelsesøyeblikket. Prosa - tidsskrift for skribenter. ISSN 0805-276X. s. 54–58.
 • Skoie, Mathilde (2006). Sulpicia's story: "narrativising" a Roman poet(ess).
 • Skoie, Mathilde (2006). Reading Sulpicia: (Em)plotting Love.
 • Skoie, Mathilde (2006). What makes a story pastoral? The case of Polyphemus and Galatea.
 • Skoie, Mathilde (2006). Du var også ved Troja, Hilmar. "Det greske" i Jan Jakob Tønseths Hilmar Iversen-trilogi.
 • Skoie, Mathilde (2005). Farleg attrå, artikkel i programheftet til Sarah Kane, Fedras kjærleik. Satt oppp på Det norske teatret høsten 2005.
 • Skoie, Mathilde (2005). Anmeldelse av R. Harris, Pompeii. Klassisk Forum. ISSN 0801-3179.
 • Skoie, Mathilde (2004). Review of: Suzanne C. Hagedorn, Abandoned Women. Rewriting the Classics in Dante, Boccaccio, & Chaucer. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2004. Pp. ix, 220. ISBN 0-472-11349-6. Bryn Mawr Classical Review (BMCR). ISSN 1055-7660.
 • Skoie, Mathilde (2004). Towards Arcadia: Pastoral Poetry as Poetic and Practical Ideal.
 • Rider, Sharon; Bränström-Öhman, Annelie; Fredriksen, Per Ditlef; Gregersen, Frans; Kondrup, Johnny & Skoie, Mathilde (2019). Research Evaluation for Development 2019. Expert Panel Report for the Faculty of Arts, University of Gothenburg. Göteborgs Universitet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 13. mai 2021 15:57