English version of this page

Litterære tradisjoner og tekstkulturer i det tidligmoderne Europa

Denne tverrfaglige forskergruppen består av en rekke forskere som arbeider med tekster fra tidligmoderne tid, bredt definert som århundrene mellom 1300 og 1700.

Gammel bok med kalligrafi og tegninger.
Petrarch's Il Canzoniere, with an image of Petrarch and Petrarch's muse, Laura, beside a laurel tree, framed with a three-sided border made up of foliate scrolls and gold balls. Illustration: British Library British Library

Gruppen utforsker ulike tekster og litterære sjangre i et paneuropeisk perspektiv, med fokus på produksjon, overlevering og resepsjon.

Temaer av særlig interesse er forbindelsen mellom klassisk og folkespråklig litteratur, og hvordan tekster kom til å sirkulere og bli lest og fortolket i ulike kulturelle fellesskap av lesere og forfattere i historien. 

Forskergruppen danner rammen for ulike former forskningssamarbeid og faglige aktiviteter, som lesergrupper, der medlemmene samles for å studere og diskutere bestemte tekster eller for å presentere work-in-progress. Andre aktiviteter kan være gjesteforelesninger, seminarer, workshops og konferanser.

Gruppens overordnede formål er å skape et godt faglig grunnlag for nyskapende ideer og konkurransedyktige, internasjonale forskningsprosjekter. 

Prosjekter

Samarbeid

Denne gruppen er et samarbeid mellom forskere ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk og Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk.

Gruppen samarbeider også med Norsk Forum for Renessansestudier


Du finner mer informasjon om denne gruppen på den engelske siden.

Emneord: Renessanse, Antikkresepsjon, Renessansehumanisme, Tekstanalyse, Europeisk kultur og idéhistorie
Publisert 12. feb. 2018 12:59 - Sist endret 16. apr. 2020 18:32