Anne Helness

Universitetslektor - Idéhistorie
Bilde av Anne Helness
English version of this page
Telefon +47 22855991
Rom 631 GM
Treffetider lettest å treffe på kontoret mellom kl 10 og kl 15
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernvn 31 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Jeg er mentor for BA-studentene på idehistorie, og inviterer alle til å komme innom enten dere ønsker en uformell prat eller hjelp med mer spesifikke faglige problemstillinger.

 

Mine faglige interesser og kompetanse er knyttet til tidligmoderne idéhistorie fra renessansen til romantikken. I tillegg hører historisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie, kunnskapshistorie og reiseskildringer som vitenproduksjon med til mine faglige interesser.

 

Jeg er cand.philol. ved Universitetet i Oslo med en hovedoppgave om Laurens van der Posts rasismeforståelse kritisert ut fra postkoloniale afrikanske tenkere. I perioden 2000-2005 var jeg engasjert som oppgaveveileder for idéhistoriestudenter på lavere nivå. Fra 2006 har jeg vært ansatt som universitetslektor i idéhistorie. I tillegg seminarundervisning og oppgaveveiledning på de fleste av de emnene idéhistorie tilbyr på BA-nivå, har jeg undervist i exfac, kjønnskategorienes idehistorie (IDE2100), reiseskildringer (IDE2063 og IDE4063), engelsk 1600-tall (IDE2049), natur og miljø (IDE2019 og IDE4019).

 

Prosjekter

Reiseskildringer og tidligmoderne vitensproduksjon

Prosjektet har som mål å belyse en side av vitensproduksjonen fra renessansen til opplysningstiden gjennom å undersøke utviklingen av antropologiske og geografisk kunnskap slik den utvikles i reiseskildringer fra Afrika i perioden 1550 til 1750. Utgangspunkt for prosjektet er at reiseskildringer blant annet produseres som svar på samtidens debatter om verdens beskaffenhet, og fokuserer på en lite påaktet side ved humanistenes virksomhet, nemlig deres produksjon og utgivelse av reiseskildringer. Humanistenes arbeid med reiseskildringer knyttes til samtidens vitenskapelige produksjon og utvikling og utgjør en av forutsetningene for modernitetens fremvekst.

 

Engelsk 1600-tall

Prosjektet har som mål å undersøke endringene som skjer i det elisabetanske verdensbildet i løpet av 1600-tallet, med spesielt fokus på kunnskapssyn.

 

Giovanni Battista Ramusio

Prosjektet har som mål å undersøke Ramusios Navigationi et viaggi med særlig fokus på kunnskapsproduksjon og de nettverkene hvor kunnskapen produseres og spres. Utgangspunktet er at den venetianske renessansehumanismen som Ramusio tilhører er av en noe annen karakter enn den florentinske, og at kunnskapsproduksjonen i større grad er praktisk orientert.

Emneord: Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn

Publikasjoner

 • Helness, Anne (2020). En skipbruddberetnings sirkulasjon gjennom tre tidligmoderne kunnskapsprosjekter. Slagmark. ISSN 0108-8084. s. 51–69.
 • Helness, Anne (2018). Et tidligmoderne politisk verdensbilde: Ramusio, Venezia og havet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(3/4), s. 75–91.
 • Helness, Anne (2014). Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-1765. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 115–129.
 • Helness, Anne (2014). Jacob Badens anmeldelse av Den arabiske reise. I Tjønneland, Eivind (Red.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. s. 208–215.
 • Helness, Anne (2014). Laqueurs ettkjønnsmodell forkastet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), s. 191–197.
 • Helness, Anne (2011). "Sminket hore" eller "paradis på jord": Engelske reisende til Konstantinopel på 1600-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 107–121.
 • Helness, Anne (2011). Christen Smith, en norsk oppdagelsesreisende i Kongo. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(3), s. 38–43.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Helness, Anne (2011). Retrospektiv fremtidighet : degenerasjon i fiksjoner om fremtiden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4).
 • Helness, Anne (2007). Umettelige hvite menneskeetere - kannibalisme som kritisk metafor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(2-3), s. 105–117.

Se alle arbeider i Cristin

 • Helness, Anne (2020). Historiene vi forteller betyr noe.
 • Helness, Anne (2018). Tidligmoderne kulturmøter Matteo Salvadore, The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402-1555 (2017). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 141–142.
 • Helness, Anne (2018). "Fritt etter første mosebok, med små kommentarer" Stephen Greenblatt, The Rise and Fall of Adam and Eve (2017). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 139–140.
 • Helness, Anne (2018). Cornelius de Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika. Molo idehistorisk studenttidsskrift. s. 87–101.
 • Helness, Anne (2018). Romantikkens kaos. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Helness, Anne (2017). Sjanger som nøkkel i historisk lesning av tidligmoderne tekster. I Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Red.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. s. 137–152.
 • Helness, Anne (2016). Reiseskildringer - en måte å forstå verden på. Tvergastein. ISSN 1893-5605. s. 24–37.
 • Helness, Anne (2013). Review: Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe by Daniel Carey and Claire Jowitt, eds. (Ashgate, 2012). Terrae Incognitae. ISSN 0082-2884. 45(2), s. 133–134.
 • Helness, Anne (2013). En reise gjennom et mangefasettert univers. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), s. 165–171.
 • Helness, Anne (2013). Geography and History.
 • Helness, Anne (2013). Eksemplaritetens retorikk. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Helness, Anne (2012). Anekdotens mester. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), s. 140–143.
 • Helness, Anne (2012). 'The Generation of 1814': Aspects of an extinct paradigm of breeding. I Kjeldsen, Jens Elmelund & Grue, Jan (Red.), Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. ISSN 978-91-86093-09-9. s. 331–349.
 • Helness, Anne (2011). Early Modern Travel Writing.
 • Helness, Anne (2010). Turkish Embassy Letters (utdrag). I Jakobsen, Kjetil Ansgar (Red.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. s. 379–385.
 • Helness, Anne (2010). Bokomtale: Ellen Mortensen, Cathine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sisel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 18(1), s. 101–103.
 • Helness, Anne (2010). Early modern travellers to Constantinople.
 • Helness, Anne (2010). Monsteret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4).
 • Helness, Anne (2010). Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762). I Jakobsen, Kjetil Ansgar (Red.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. s. 379–379.
 • Helness, Anne (2009). Den arabiske reise og Badens kritikk.
 • Helness, Anne (2009). Lånte fjær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 116–118.
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4).
 • Helness, Anne (2008). "Mary Shelleys Frankenstein". [Radio]. Radio Orakel, programposten Kulturrådet.
 • Helness, Anne (2008). "Den katolske kirke og slavehandelen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), s. 134–136.
 • Helness, Anne (2008). ”What did early modern travellers smell? – the role of the olefactory experience in travel writing”.
 • Helness, Anne (2008). "Fra reiseskildringenes idéhistorie: Mungo Park og den sentimentale reisen".
 • Helness, Anne (2007). "Om Mungo Parks Travels in the Interior Districts of Africa".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 2: synet på Amerika fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanen til romantikken, del 1: forståelser av natur fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-65".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 3: Humbolts geografiske og naturhistoriske reise til Amerika".
 • Helness, Anne; Izquierdo, José María; Løken, Anne & Wiltil, Marius (2005). "Gode råd for skriving av akademiske oppgaver" http://www.hf.uio.no/sitat/.
 • Helness, Anne (2005). "Luther". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 131–132.
 • Helness, Anne (2005). "Den kvinnelige vandrerskikkelsen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. s. 138–140.
 • Helness, Anne (2005). "Fortapelse og verdighet hos Laurens van der Post".
 • Helness, Anne (2005). "Historie og identitet – et blikk på afrikansk idéhistorie".
 • Helness, Anne (2004). "Richard Hakluyt og de engelske reisene".
 • Helness, Anne (2004). "Reiseskildringer som kilde til kunnskap: De afrikanske reisene i Richard Hakluyts The principall navigations (1589)".
 • Helness, Anne (2004). "Cornelius de Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika".
 • Helness, Anne (2003). "Ngugi wa Thiong’o og det politiske teater i Kenya".
 • Helness, Anne (2003). "Holbeins ’Ambassadører’".
 • Helness, Anne (2002). "Historiens nytte".
 • Helness, Anne (2000). "Quentin Skinners lesning av Thomas Mores Utopia".
 • Helness, Anne (1999). "Reeducation against Racialism - Laurens van der Post and the Psychological Difference between Europe and Africa". Insitutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 17. juni 2020 10:26