Anne Helness

Universitetslektor - Idéhistorie
Bilde av Anne Helness
English version of this page
Telefon +47 22855991
Rom 631 GM
Treffetider lettest å treffe på kontoret mellom kl 10 og kl 15
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus Blindernvn 31 0315 Oslo
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Jeg er mentor for BA-studentene på idehistorie, og inviterer alle til å komme innom enten dere ønsker en uformell prat eller hjelp med mer spesifikke faglige problemstillinger.

 

Mine faglige interesser og kompetanse er knyttet til tidligmoderne idéhistorie fra renessansen til romantikken. I tillegg hører historisk og idéhistorisk fagteori og faghistorie, kunnskapshistorie og reiseskildringer som vitenproduksjon med til mine faglige interesser.

 

Jeg er cand.philol. ved Universitetet i Oslo med en hovedoppgave om Laurens van der Posts rasismeforståelse kritisert ut fra postkoloniale afrikanske tenkere. I perioden 2000-2005 var jeg engasjert som oppgaveveileder for idéhistoriestudenter på lavere nivå. Fra 2006 har jeg vært ansatt som universitetslektor i idéhistorie. I tillegg seminarundervisning og oppgaveveiledning på de fleste av de emnene idéhistorie tilbyr på BA-nivå, har jeg undervist i exfac, kjønnskategorienes idehistorie (IDE2100), reiseskildringer (IDE2063 og IDE4063), engelsk 1600-tall (IDE2049), natur og miljø (IDE2019 og IDE4019).

 

Prosjekter

Reiseskildringer og tidligmoderne vitensproduksjon

Prosjektet har som mål å belyse en side av vitensproduksjonen fra renessansen til opplysningstiden gjennom å undersøke utviklingen av antropologiske og geografisk kunnskap slik den utvikles i reiseskildringer fra Afrika i perioden 1550 til 1750. Utgangspunkt for prosjektet er at reiseskildringer blant annet produseres som svar på samtidens debatter om verdens beskaffenhet, og fokuserer på en lite påaktet side ved humanistenes virksomhet, nemlig deres produksjon og utgivelse av reiseskildringer. Humanistenes arbeid med reiseskildringer knyttes til samtidens vitenskapelige produksjon og utvikling og utgjør en av forutsetningene for modernitetens fremvekst.

 

Engelsk 1600-tall

Prosjektet har som mål å undersøke endringene som skjer i det elisabetanske verdensbildet i løpet av 1600-tallet, med spesielt fokus på kunnskapssyn.

 

Giovanni Battista Ramusio

Prosjektet har som mål å undersøke Ramusios Navigationi et viaggi med særlig fokus på kunnskapsproduksjon og de nettverkene hvor kunnskapen produseres og spres. Utgangspunktet er at den venetianske renessansehumanismen som Ramusio tilhører er av en noe annen karakter enn den florentinske, og at kunnskapsproduksjonen i større grad er praktisk orientert.

Emneord: Idehistorie, Tidligmoderne reiseskildringer, Renessanse, Tidligmodernitet, Kunnskapsproduksjon, Kunnskapshistorie, Natursyn, Kunnskapssyn
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 17. juni 2020 10:26