Anne Helness

Lecturer - History of Ideas
Image of Anne Helness
Norwegian version of this page
Phone +47-22855991
Room 431 GM
Username
Visiting address Georg Morgenstiernes hus Blindernvn 31 0315 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

For more information, please see my Norwegian page.

Tags: History of ideas

Publications

 • Helness, Anne (2014). Jacob Badens anmeldelse av Den arabiske reise, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  2:3.  s 208 - 215
 • Helness, Anne (2014). Laqueurs ettkjønnsmodell forkastet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  26(3-4), s 191- 197
 • Helness, Anne (2014). Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-1765, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  1:6.  s 115 - 129
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Helness, Anne (2011). Retrospektiv fremtidighet : degenerasjon i fiksjoner om fremtiden. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  23(4), s 113-115, 117-120, 12
 • Helness, Anne (2011). Christen Smith, en norsk oppdagelsesreisende i Kongo. Fortid.  ISSN 1504-1913.  8(3), s 38- 43
 • Helness, Anne (2011). "Sminket hore" eller "paradis på jord": Engelske reisende til Konstantinopel på 1600-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1-2), s 107- 121
 • Helness, Anne (2007). Umettelige hvite menneskeetere - kannibalisme som kritisk metafor. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  19(2-3), s 105- 117

View all works in Cristin

 • Helness, Anne (2018). Romantikkens kaos. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. . doi: http://www.salongen.no/?p=14830
 • Helness, Anne (2017). Sjanger som nøkkel i historisk lesning av tidligmoderne tekster, I: Reidar Aasgaard; Ellen Marie Krefting & Espen Schaanning (red.),  Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202565282.  kapittel 8.  s 137 - 152
 • Helness, Anne (2016). Reiseskildringer - en måte å forstå verden på. Tvergastein : interdisciplinary journal of the environment.  (8), s 24- 37
 • Helness, Anne (2013). Eksemplaritetens retorikk. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Helness, Anne (2013). En reise gjennom et mangefasettert univers. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  25(1-2), s 165- 171
 • Helness, Anne (2013). Geography and History.
 • Helness, Anne (2013). Review: Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe by Daniel Carey and Claire Jowitt, eds. (Ashgate, 2012). Terrae Incognitae.  ISSN 0082-2884.  45(2), s 133- 134
 • Helness, Anne (2012). Anekdotens mester. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  24(1), s 140- 143
 • Helness, Anne (2012). 'The Generation of 1814': Aspects of an extinct paradigm of breeding.
 • Helness, Anne (2011). Early Modern Travel Writing.
 • Helness, Anne (2010). Bokomtale: Ellen Mortensen, Cathine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sisel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Sosiologisk Tidsskrift.  ISSN 0804-0486.  18(1), s 101- 103
 • Helness, Anne (2010). Early modern travellers to Constantinople.
 • Helness, Anne (2010). Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762), I: Kjetil Ansgar Jakobsen (red.),  Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen.  Unipub forlag.  ISBN 978-82-7477-349-3.  Innledning til originaltekst.  s 379 - 379
 • Helness, Anne (2010). Monsteret. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  22(4), s 1-
 • Helness, Anne (2010). Turkish Embassy Letters (utdrag).
 • Helness, Anne (2009). Den arabiske reise og Badens kritikk.
 • Helness, Anne (2009). Lånte fjær. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (2), s 116- 118
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  21(3/4), s 1
 • Helness, Anne (2008). "Den katolske kirke og slavehandelen". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  20(4), s 134- 136
 • Helness, Anne (2008). "Fra reiseskildringenes idéhistorie: Mungo Park og den sentimentale reisen".
 • Helness, Anne (2008, 29. oktober). "Mary Shelleys Frankenstein". [Radio].  Radio Orakel, programposten Kulturrådet.
 • Helness, Anne (2008). ”What did early modern travellers smell? – the role of the olefactory experience in travel writing”.
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanen til romantikken, del 1: forståelser av natur fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 2: synet på Amerika fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 3: Humbolts geografiske og naturhistoriske reise til Amerika".
 • Helness, Anne (2007). "Om Mungo Parks Travels in the Interior Districts of Africa".
 • Helness, Anne (2007). "Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-65".
 • Helness, Anne (2005). "Den kvinnelige vandrerskikkelsen". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (1/2), s 138- 140
 • Helness, Anne (2005). "Fortapelse og verdighet hos Laurens van der Post".
 • Helness, Anne (2005). "Historie og identitet – et blikk på afrikansk idéhistorie".
 • Helness, Anne (2005). "Luther". Arr. Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  (3), s 131- 132
 • Helness, Anne; Izquierdo, José María; Løken, Anne & Wiltil, Marius (2005). "Gode råd for skriving av akademiske oppgaver" http://www.hf.uio.no/sitat/. [www ].
 • Helness, Anne (2004). "Cornelius de Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika".
 • Helness, Anne (2004). "Reiseskildringer som kilde til kunnskap: De afrikanske reisene i Richard Hakluyts The principall navigations (1589)".
 • Helness, Anne (2004). "Richard Hakluyt og de engelske reisene".
 • Helness, Anne (2003). "Holbeins ’Ambassadører’".
 • Helness, Anne (2003). "Ngugi wa Thiong’o og det politiske teater i Kenya".
 • Helness, Anne (2002). "Historiens nytte".
 • Helness, Anne (2000). "Quentin Skinners lesning av Thomas Mores Utopia".
 • Helness, Anne (1999). "Reeducation against Racialism - Laurens van der Post and the Psychological Difference between Europe and Africa".

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Mar. 9, 2018 1:43 PM