Anne Helness

Lecturer - History of Ideas
Image of Anne Helness
Norwegian version of this page
Phone +47 22855991
Room 631 GM
Username
Visiting address Georg Morgenstiernes hus Blindernvn 31 0315 Oslo
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

 

I am mentor for bachelor students in the History of Ideas. 

 

My research interests focuses on Early Modern intellectual history. 

 

I graduated from the University of Oslo as cand.philol. in 2000. My cand.philol. thesis was about Laurence van der Post and his view of racialism, using post-colonial African thinkers to criticise him. During the period 2000–2005  I was hired to advise students studying intellectual history on their writing of term papers. Since 2006 I have had a permanent position as lecturer in the History of Ideas, working mainly with BA-students.

 

Projects

Reiseskildringer og tidligmoderne vitensproduksjon 

This project is concerned with knowledge making from the Renaissance to the Enlightenment and focuses on the development of anthropological and geographical knowledge produced through travel writing from Africa. My starting point is that travel writing was part of early moderne debates on the human condition engaged in by Early Modern Humanists. 

 

English thought in the 17th century

What happened to the Elizabethan world picture during the 17th century with a particular focus on changes in the view of knowledge.

 

Giovanni Battista Ramusio

In this project I am interested in the processes of knowledge making in which Ramusio engaged when producing Navigationi et viaggi (1550–1559). 


 

Tags: History of ideas, Early Modern knowledge making, Renaissance humanism, European intellectual history, Travel Writing

Publications

 • Helness, Anne (2020). En skipbruddberetnings sirkulasjon gjennom tre tidligmoderne kunnskapsprosjekter. Slagmark. ISSN 0108-8084. p. 51–69.
 • Helness, Anne (2018). Et tidligmoderne politisk verdensbilde: Ramusio, Venezia og havet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 30(3/4), p. 75–91.
 • Helness, Anne (2014). Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-1765. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 115–129.
 • Helness, Anne (2014). Jacob Badens anmeldelse av Den arabiske reise. In Tjønneland, Eivind (Eds.), Kritikk før 1814. Dreyer Forlag A/S. ISSN 978-82-8265-059-5. p. 208–215.
 • Helness, Anne (2014). Laqueurs ettkjønnsmodell forkastet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 26(3-4), p. 191–197.
 • Helness, Anne (2011). "Sminket hore" eller "paradis på jord": Engelske reisende til Konstantinopel på 1600-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 107–121.
 • Helness, Anne (2011). Christen Smith, en norsk oppdagelsesreisende i Kongo. Fortid. ISSN 1504-1913. 8(3), p. 38–43.
 • Chattopadhyay, Bodhisattva & Helness, Anne (2011). Retrospektiv fremtidighet : degenerasjon i fiksjoner om fremtiden. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 23(4).
 • Helness, Anne (2007). Umettelige hvite menneskeetere - kannibalisme som kritisk metafor. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 19(2-3), p. 105–117.

View all works in Cristin

 • Helness, Anne (2021). Carl Bock – oppdagelsesreisende. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 203–204.
 • Helness, Anne (2020). Historiene vi forteller betyr noe.
 • Helness, Anne (2018). Tidligmoderne kulturmøter Matteo Salvadore, The African Prester John and the Birth of Ethiopian-European Relations, 1402-1555 (2017). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 141–142.
 • Helness, Anne (2018). "Fritt etter første mosebok, med små kommentarer" Stephen Greenblatt, The Rise and Fall of Adam and Eve (2017). Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 139–140.
 • Helness, Anne (2018). Cornelius de Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika. Molo idehistorisk studenttidsskrift. p. 87–101.
 • Helness, Anne (2018). Romantikkens kaos. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. ISSN 2703-7053.
 • Helness, Anne (2017). Sjanger som nøkkel i historisk lesning av tidligmoderne tekster. In Aasgaard, Reidar; Krefting, Ellen Marie & Schaanning, Espen (Ed.), Grep om fortiden: Perspektiver og metoder i idéhistorie. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202565282. p. 137–152.
 • Helness, Anne (2016). Reiseskildringer - en måte å forstå verden på. Tvergastein. ISSN 1893-5605. p. 24–37.
 • Helness, Anne (2013). Review: Richard Hakluyt and Travel Writing in Early Modern Europe by Daniel Carey and Claire Jowitt, eds. (Ashgate, 2012). Terrae Incognitae. ISSN 0082-2884. 45(2), p. 133–134.
 • Helness, Anne (2013). En reise gjennom et mangefasettert univers. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 25(1-2), p. 165–171.
 • Helness, Anne (2013). Geography and History.
 • Helness, Anne (2013). Eksemplaritetens retorikk. Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Helness, Anne (2012). Anekdotens mester. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 24(1), p. 140–143.
 • Helness, Anne (2012). 'The Generation of 1814': Aspects of an extinct paradigm of breeding. In Kjeldsen, Jens Elmelund & Grue, Jan (Ed.), Scandinavian Studies in ­Rhetoric. Rhetorica Scandinavica 1997-2010. Retorikförlaget. ISSN 978-91-86093-09-9. p. 331–349.
 • Helness, Anne (2011). Early Modern Travel Writing.
 • Helness, Anne (2010). Turkish Embassy Letters (utdrag). In Jakobsen, Kjetil Ansgar (Eds.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. p. 379–385.
 • Helness, Anne (2010). Bokomtale: Ellen Mortensen, Cathine Egeland, Randi Gressgård, Cathrine Holst, Kari Jegerstedt, Sisel Rosland og Kristin Sampson: Kjønnsteori. Sosiologisk Tidsskrift. ISSN 0804-0486. 18(1), p. 101–103.
 • Helness, Anne (2010). Early modern travellers to Constantinople.
 • Helness, Anne (2010). Monsteret. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 22(4).
 • Helness, Anne (2010). Lady Mary Wortley Montagu (1689-1762). In Jakobsen, Kjetil Ansgar (Eds.), Verdensborgerskapets idéhistorie 1: Den vestlige tradisjonen. Unipub forlag. ISSN 978-82-7477-349-3. p. 379–379.
 • Helness, Anne (2009). Den arabiske reise og Badens kritikk.
 • Helness, Anne (2009). Lånte fjær. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 116–118.
 • Schaanning, Espen; Helness, Anne & Krefting, Ellen Marie (2009). Historiens nytte. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(3/4).
 • Helness, Anne (2008). "Mary Shelleys Frankenstein". [Radio]. Radio Orakel, programposten Kulturrådet.
 • Helness, Anne (2008). "Den katolske kirke og slavehandelen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 20(4), p. 134–136.
 • Helness, Anne (2008). ”What did early modern travellers smell? – the role of the olefactory experience in travel writing”.
 • Helness, Anne (2008). "Fra reiseskildringenes idéhistorie: Mungo Park og den sentimentale reisen".
 • Helness, Anne (2007). "Om Mungo Parks Travels in the Interior Districts of Africa".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 2: synet på Amerika fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanen til romantikken, del 1: forståelser av natur fra Bacon til Kant".
 • Helness, Anne (2007). "Suhms kritikk av reisebeskrivelsene i Tronhiemske Samlinger 1761-65".
 • Helness, Anne (2007). "Fra Francis Bacon til Alexander von Humboldt – endringer i synet på natur fra renessanens til romantikken, del 3: Humbolts geografiske og naturhistoriske reise til Amerika".
 • Helness, Anne; Izquierdo, José María; Løken, Anne & Wiltil, Marius (2005). "Gode råd for skriving av akademiske oppgaver" http://www.hf.uio.no/sitat/.
 • Helness, Anne (2005). "Luther". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 131–132.
 • Helness, Anne (2005). "Den kvinnelige vandrerskikkelsen". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. p. 138–140.
 • Helness, Anne (2005). "Fortapelse og verdighet hos Laurens van der Post".
 • Helness, Anne (2005). "Historie og identitet – et blikk på afrikansk idéhistorie".
 • Helness, Anne (2004). "Richard Hakluyt og de engelske reisene".
 • Helness, Anne (2004). "Reiseskildringer som kilde til kunnskap: De afrikanske reisene i Richard Hakluyts The principall navigations (1589)".
 • Helness, Anne (2004). "Cornelius de Pauw (1739-1799): Opplysningstiden og debatten om Amerika".
 • Helness, Anne (2003). "Ngugi wa Thiong’o og det politiske teater i Kenya".
 • Helness, Anne (2003). "Holbeins ’Ambassadører’".
 • Helness, Anne (2002). "Historiens nytte".
 • Helness, Anne (2000). "Quentin Skinners lesning av Thomas Mores Utopia".
 • Helness, Anne (1999). "Reeducation against Racialism - Laurens van der Post and the Psychological Difference between Europe and Africa". Insitutt for kulturstudier, Universitetet i Oslo.

View all works in Cristin

Published Dec. 14, 2010 2:53 PM - Last modified Nov. 5, 2018 12:45 PM