Kjerstin Aukrust

Bilde av Kjerstin Aukrust
English version of this page
Telefon +47-22854364
Mobiltelefon +4797699488
Rom 931NT
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 OSLO

Faglige kompetanseområder

  • Emner våren 2019: Frankrike og EU, Charles de Gaulle / gaullismen, og moderne fransk historie
  • Fransk områdekunnskap, særlig fransk politikk, samtidshistorie, kultur og samfunn.
  • Fransk litteratur, særlig renessansen og barokken, fransk lyrikk, samt forfatterskap som Pierre de Ronsard, Agrippa d'Aubigné, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert og Édouard Louis.
  • Litteraturvitenskap, spesielt temaer som kropp og litteratur og politisk litteratur
Emneord: Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdestudier, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

  • Kolderup, Trude; Uvsløkk, Geir & Aukrust, Kjerstin (2019). Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  375 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2012 13:49 - Sist endret 8. okt. 2019 14:02