Kjerstin Aukrust

Bilde av Kjerstin Aukrust
English version of this page
Telefon +47 22854364
Mobiltelefon +4797699488
Rom 931NT
Treffetider Etter avtale
Brukernavn
Besøksadresse Niels Treschows hus 9. et. Niels Henrik Abels vei 36
Postadresse Postboks 1003 Blindern 0316 Oslo

Faglige kompetanseområder

 • Emner våren 2020: "La France périphérique", sosiale bevegelser og moderne fransk historie
 • Fransk områdekunnskap, særlig fransk politikk, samtidshistorie, sosiale bevegelser ("gilets jaunes"), kultur og samfunn.
 • Fransk litteratur, særlig renessansen og barokken, fransk lyrikk, samt forfatterskap som Pierre de Ronsard, Agrippa d'Aubigné, Charles Baudelaire, Guy de Maupassant, Gustave Flaubert og Édouard Louis.
 • Litteraturvitenskap, spesielt temaer som kropp og litteratur og politisk litteratur
Emneord: Fransk, Fransk litteratur, Fransk områdekunnskap, Fransk politikk, Fransk historie, Frankrike, Fransk kultur, Fransk samfunn, Sosiale bevegelser, Litteraturvitenskap, Litteratur, EU, Populisme, Høyreekstremisme, Renessansen, Barokken, Litteratur og kropp, Områdestudier

Publikasjoner

 • Aukrust, Kjerstin (2020). En lærd litteraturhistorie - men for hvem?. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.  ISSN 0802-7005.  32(1-2), s 165- 175
 • Aukrust, Kjerstin (2019). Middelalderen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 1.  s 22 - 40
 • Aukrust, Kjerstin (2019). Renessansen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  Kapittel 2.  s 41 - 56
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Den sosiale virkeligheten: realismen og naturalismen, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  9.  s 193 - 210
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). På vei mot det moderne, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  10.  s 211 - 228
 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Romantikken, I:  Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  8.  s 169 - 192
 • Aukrust, Kjerstin & Weiss-Andersen, Cecilie (2019). Is France Becoming More Scandinavian? The Utopia of Scandinavian Virtue in France from Chirac to Macron. Utopian Studies.  ISSN 1045-991X.  30(2), s 146- 173 . doi: 10.5325/utopianstudies.30.2.0146 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aukrust, Kjerstin (2018). Macron-metoden. Internasjonal Politikk - Skandinavisk tidsskrift for internasjonale studier.  ISSN 0020-577X.  76(3), s 269- 278 . doi: 10.23865/intpol.v76.1439 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Aukrust, Kjerstin & Sandberg, Kristian Lødemel (2018). Arbeiderklassen, Édouard Louis og Kjartan Fløgstad. Et kritisk tilbakeblikk på debattene rundt Farvel til Eddy Bellegueule i Frankrike og Norge. Norsk Litteraturvitenskapelig Tidsskrift.  ISSN 0809-2044.  21(2), s 140- 160 . doi: 10.18261/issn.1504-288X-2018-02-03 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Aukrust, Kjerstin; Kolderup, Trude & Uvsløkk, Geir (2019). Nytten og gleden. Fransk litteratur gjennom tusen år. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215030173.  375 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. jan. 2012 13:49 - Sist endret 14. nov. 2019 14:53