English version of this page

EURONOR: Den nordiske modellen i en europeisk sammenheng

Norden og den nordiske modellen vekker stor interesse internasjonalt. Vårt mål er å analysere forestillinger og diskurser om Norden i europeisk kultur og politikk.

Illustrasjonen er hentet fra nettsiden til NØRDIK Mårket.

Om prosjektet

I EURONOR studerer vi hvordan Norden i dag preges av Europa og hvordan Europa preges av Norden. Vi undersøker de endringene Norden og den nordiske modellen har gjennomgått de siste tiårene, og hvordan dette oppfattes i Europa utenfor Norden.

For en nærmere beskrivelse av prosjektet, se vår engelske nettside:

Website in English

Publisert 15. feb. 2016 09:43 - Sist endret 7. mars 2019 20:11