English version of this page

EURONOR: Norden i Europa. Europa i Norden

Norden og den nordiske modellen vekker stor interesse internasjonalt. Vårt mål er å analysere forestillinger og diskurser om Norden i europeisk kultur og politikk.

Illustrasjonen er hentet fra nettsiden til NØRDIK Mårket.

Om prosjektet

I EURONOR studerer vi hvordan Norden i dag preges av Europa og hvordan Europa preges av Norden. Vi undersøker de endringene Norden og den nordiske modellen har gjennomgått de siste tiårene, og hvordan dette oppfattes i Europa utenfor Norden.

Vi analyserer hva som skjer når nordiske løsninger preger diskusjoner i det politiske og kulturelle landskapet i Europa for øvrig. I denne forskningsgruppen fokuserer vi primært på endringer i Frankrike og Storbritannia.

Varighet

Prosjektet vil vare til 2019.

Publisert 15. feb. 2016 09:43 - Sist endret 30. okt. 2017 11:57