English version of this page

EURONOR: Den nordiske modellen i en europeisk sammenheng

Norden og den nordiske modellen vekker stor interesse internasjonalt. Vårt mål er å analysere forestillinger og diskurser om Norden i europeisk kultur og politikk.

NØRDIK Mårket står det med bokstaver. Logo.
Foto: NØRDIK Mårket.

Om prosjektet

I EURONOR studerer vi hvordan Norden i dag preges av Europa og hvordan Europa preges av Norden. Vi undersøker de endringene Norden og den nordiske modellen har gjennomgått de siste tiårene, og hvordan dette oppfattes i Europa utenfor Norden.

For en nærmere beskrivelse av prosjektet, se vår engelske nettside:

Website in English

Publisert 15. feb. 2016 09:43 - Sist endret 16. apr. 2020 09:59