Øystein Linnebo

Professor - Filosofi
Bilde av Øystein Linnebo
English version of this page
Telefon +47 22856961
Mobiltelefon +47 46660036
Rom 644
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes Hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger innen filosofisk logikk, matematikkens filosofi, Frege, metafysikk og språkfilosofi. Ellers er mine filosofiske interesser ganske brede.

Utdannelse og stillinger

I tillegg til min stilling ved UiO er jeg Professorial Fellow ved Northern Institute of Philosophy, University of Aberdeen. Før jeg kom til IFIKK i august 2012 var jeg Professor of Philosophy ved Birkbeck, University of London. Jeg har også hatt stillinger ved University of Bristol og Merton College, Oxford. Jeg fikk min PhD i filosofi fra Harvard University i 2002, og har hovedfag i matematikk fra UiO i 1995.

Verv

 • Forskningsleder, IFIKK
 • Programrådsmedlem, Honours-programmet
 • Medlem av Instituttstyret, IFIKK (2013-2020) 

For annen informasjon, vennligst se min engelske nettside.

Emneord: Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Linnebo, Øystein (2021). Finnes universets begynnelse? [Internett]. https://www.uio.no/om/aktuelt/universitetsplassen/nyheter/20.
 • Linnebo, Øystein (2021). Tiden som filosofisk problem.
 • Linnebo, Øystein & Bøhn, Einar Duenger (2020). Interview with Dagfinn Føllesdal. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 55(1), s. 46–79.
 • Linnebo, Øystein (2020). The Paradox of the Largest Number: From Aristotle to Cantor. I Kjosavik, Frode & Serck-Hanssen, Camilla (Red.), Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives. Routledge. ISSN 978-0-367-26369-0.
 • Linnebo, Øystein (2020). Review of John Bell, The Continuous, the Discrete. American Mathematical Society Mathematical Reviews. ISSN 2167-5163.
 • Linnebo, Øystein (2019). DORA-erklæringen og vår vurdering av forskningskvalitet. Khrono.no. ISSN 1894-8995.
 • Linnebo, Øystein (2017). Bokmelding: Frege – Utvalgte Tekster. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 52(4), s. 187–192.
 • Maliks, Reidar; Linnebo, Øystein & Strand, Arne (2017). Den viktige uenigheten. Klassekampen. ISSN 0805-3839.
 • Linnebo, Øystein (2016). Identity and two conceptions of ontology. Filosofisk supplement. ISSN 0809-8220. s. 44–47.
 • Linnebo, Øystein (2013). “What is the Infinite and Is It Real?”. Philosophers' magazine. ISSN 1354-814X. s. 42–47.
 • Linnebo, Øystein (2013). Review of Patricia Blanchette, Frege’s Conception of Logic. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Linnebo, Øystein (2004). Review of Kit Fine, The Limits of Abstraction. Australasian Journal of Philosophy. ISSN 0004-8402. 82(4), s. 653–656.
 • Linnebo, Øystein (2004). Reference and Frege's Context Principle.
 • Linnebo, Øystein (2004). Reference and Frege's Context Principle.
 • Linnebo, Øystein (2004). Kant and Frege on Formal Logic.
 • Linnebo, Øystein (2004). Plural Quantification. I Zalta, Ed (Red.), Stanford Encyclopedia of Philosophy. Stanford Encyclopedia of Philosophy.
 • Linnebo, Øystein & Parsons, Charles (2003). Introductory Note to Correspondence with Walter Pitts. I Feferman, Solomon (Red.), Kurt Gödel: Collected Works, Vol. V. Clarendon. ISSN 0198500750. s. 157–159.
 • Linnebo, Øystein (2003). Mathematical Structuralism.
 • Linnebo, Øystein (2003). Neo-Logicism and Impredicativity.
 • Linnebo, Øystein (2003). Predicative Fragments of Frege Arithmetic.
 • Linnebo, Øystein (2002). Naturalistic Challenges: On the Possibility of Non-Scientific Knowledge.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2012 11:59 - Sist endret 23. mai 2021 19:29

Prosjekter