English version of this page

C-FORS: En ny bruk av konstruksjon i formalvitenskapene

Detaljer fra Eiffeltårnet - sett nedenfra.

Foto: Colourbox.

Prosjektet har som mål å løse problemer og paradokser som oppstår i en rekke formelle vitenskaper, og å sikre et solid fundament for disse.

Om prosjektet


Logo til EU og ERC- Det europeiske forskningsrådet.

 

  

C-FORS: En ny bruk av konstruksjon i formalvitenskapene - mottar finansiering fra det Europeiske forskningsrådet (ERC) under Den europeiske unions Horisont 2020-program, kontrakt nummer 101054836 (ERC Advanced Grant 2022).

Publisert 20. mai 2022 14:42 - Sist endret 20. mai 2022 14:42