English version of this page

Nordisk nettverk for fysikkens filosofi

Nettverket vil skape et samarbeid mellom vitenskapsfilosofi og fysikkfilosofi i Norden, hvor målet er en framtidsrettet vitenskapsfilosofi.

Himmel med solformørkelse.

Foto: www.nihil.fr.

Om nettverket

Vårt mål er å skape og dra nytte av koblingene mellom vitenskapsfilosofi og fysikkfilosofi. Vi ønsker å ta i bruk en bred tilnærmingsmåte. Dette vil vi gjøre for å kunne utvikle en mer relevant, mer framtidsrettet og mer omfattende forståelse for utvikling av vitenskapsteori og evaluering av slik teori. Vi er interessert i vitenskapen, slik den kommer til uttrykk og er praktisert i dag. 

Vi sammenstiller vitenskapsfilosofi med banebrytende fysikk; de åpne problemstillingene som forskere arbeider med nå og hvor de kan lede oss hen. 

Vi vil starte dette arbeidet med tre arbeidsstuer: 

  1. Teoretiske dyder og ikke-empiriske retningslinjer (Århus, november 2022).
  2. Matematikk i fysikk (Oslo, mai 2023).
  3. Filosofi om eksperimenter (Stockholm, september 2023). 

Finansiering

NOS-S Exploratory Workshop Grants.

Varighet

01.01.2022 - 31.12.2023

Publisert 30. aug. 2022 19:21 - Sist endret 1. sep. 2022 10:23