English version of this page

Uendelighet i matematikk (avsluttet)

Prosjektet tar sikte på å utvikle en nyere systematisk filosofisk og matematisk analyse av kritiske synspunkter på uendelighet i matematikken.

Symbolet for uendelighet. Illustrasjon.

Illustrasjonsfoto: Colourbox.no

Om prosjektet

Kritiske røster har stilt spørsmålstegn ved ett eller flere aspekter av standard-tilnærmingene til Cantoriansk uendelighet i matematikken. Kritikken av uendelighet har sitt opphav i grunnleggende debatter fra tidlig på 1900-tallet, og dukker opp på nytt i dagens matematikk på grunn av anvendelser innenfor informatikk.

Målet er å utarbeide en filosofisk og matematisk analyse av kritiske synspunkter på uendelighet.

Mål

Arbeidet har som mål å utvikle en ny og grundig studie av hva fagmiljøet har oppfattet som problematisk med uendelighet og hvorfor kritikken fremmes. Vi vil også utarbeide en filosofisk analyse av strategier som er foreslått for å håndtere de aspektene av uendelighet som oppfattes som problematiske.

Forskningen vil særlig fokusere på Poincaré og Weyls tilnærminger til predikativitet og predikativiteten som kjennetegner teorier influert av Martin-Löf.

Varighet

1. juli 2019 – 30. juni 2021

Relaterte prosjekter

Publisert 4. okt. 2019 13:13 - Sist endret 8. juni 2022 15:03

Kontakt