English version of this page

ConceptLab

Hvordan kan begreper være defekte og hvordan kan de forbedres?

Logo for ConceptLab, kolbe fylt med orange farge og matematiske formler.

Om prosjektet

Temaet for prosjektet Conceptual Engineering er spørsmålet om hvordan begreper kan være defekte og hvordan de kan forbedres. Dette vil være den første systematiske undersøkelsen av dette - ofte oversette - feltet. Målet er å utvikle et teoretisk rammeverk som kan anvendes på en rekke teoretiske og praktiske områder.

Å kritisere, analysere og utvikle begrep er en særegen filosofisk ferdighet, samtidig som det også er en ferdighet som ligger til grunn for enhver vitenskapelig undersøkelse.

Se den engelske prosjektsiden for utfyllende informasjon.

Finansiering

ConceptLab har fått Toppforsk-støtte i fem år fra Norges forskningsråd.

ConceptLab støttes av CSMN, IFIKK og Humanistisk fakultet ved UiO.

Varighet

2016-2021.

Publisert 17. mars 2016 15:38 - Sist endret 26. mars 2020 21:01