Camilla Serck-Hanssen

Professor - Examen philosophicum
Bilde av Camilla Serck-Hanssen
English version of this page
Telefon +47 22844452
Rom 646 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Mitt hovedområde er filosofihistorie 1600-1800, især Kant. Jeg arbeider også med millitæretikk.

Jeg er spesielt interessert i begrepskritikk og filosofisk metode og er med i ledelsen av Toppforskprosjektet "Conceptual Engineering" samt forskergruppen ConceptLab.

Jeg har min utdannelse fra University of California, San Diego (PhD, 1996) hvor jeg skrev min avhandling om Kants appersepsjonsbegrep under veiledning av Henry E.Allison, Pat Kitcher og Robert Pippin. Jeg har vært  fast ansatt ved UiO siden 1998.

Jeg har vært aktiv i mange faglige fora: leder av Norsk Kant-selskap og leder av Seminaret i vitenskapsteori, styremedlem i Nordic Network for German Idealism og styrmedlem i Nordic Society for Phenomenology. Siden 2011 har jeg vært redaktør for Nivå 2 tidsskriftet Archiv für Geschichte der Philosophie. Jeg har også sittet 6 år som redaksjonsmedlem i Nytt Norsk Tiddsskrift.

I tillegg har jeg hatt en rekke styreverv og og lederroller ved UiO som bl.a medlem av Det akademisk kollegium, medlem av styret TIK. medlem av styret SMR, medlem av styret IFIKK. Jeg har vært bestyrer, fagleder og instituttleder samt fungerende forskningsdekan.

Jeg har også vært aktiv utenfor UiO og var medlem av Pressens faglige utvalg (PFU) i perioden 2002-2016 . Fra 2012 sitter jeg som leder for Etisk råd for forsvarssektoren et frittstående råd oppnevnt av politisk ledelse i Forsvarsdepartementet.

Fra 1. januar 2017-august 2018 var jeg leder av Den historisk-filosofiske klasse i Det Norske Videskaps-Akademi og Visepreses samme sted.

Fra august 2018-2020 har jeg permisjon fra IFIKK og arbeider som Vitenskapelig leder på CAS (https://cas.oslo.no).

Fra mai 2019 leder jeg ett av de nye porteføljestyrene i NFR (https://www.forskningsradet.no/om-forskningsradet/oppgaver-organisering/portefoljestyrer/humaniora-og-samfunnsvitenskap/)

 

 

Emneord: Filosofi, Kant, Krigsetikk, Filosofihistorie 1600-1800
Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 22. mai 2019 16:36

Prosjekter