English version of this page

Logikk ved Universitetet i Oslo

Logikk har tradisjonelt studert prinsipper for gyldige slutninger, men er i dag et allsidig og tverrfaglig felt tuftet på en felles kjerne av formell logikk.

Om gruppen

Forskning og undervisning i logikk ved Universitetet i Oslo finner hovedsakelig sted ved Matematisk Institutt, Institutt for informatikk, og Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk. Forskningsgruppen er et samarbeid mellom forskere fra disse instituttene, som alle har en felles interesse for formell logikk.

Temaer vi studerer er kompleksitetsteori, beregnbarhetsteori, mengdelære, revers matematikk, modallogikk, algoritmer, og anvendelser i matematikkens og semantikkens grunnlag.

For mer informasjon, se vår engelske nettside.

Publisert 22. mars 2021 13:06 - Sist endret 22. mars 2021 13:12