Øystein Linnebo

Professor - Filosofi
Bilde av Øystein Linnebo
English version of this page
Telefon +47 22856961
Mobiltelefon +47 46660036
Rom 644
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes Hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser ligger innen filosofisk logikk, matematikkens filosofi, Frege, metafysikk og språkfilosofi. Ellers er mine filosofiske interesser ganske brede.

Utdannelse og stillinger

I tillegg til min stilling ved UiO er jeg Professorial Fellow ved Northern Institute of Philosophy, University of Aberdeen. Før jeg kom til IFIKK i august 2012 var jeg Professor of Philosophy ved Birkbeck, University of London. Jeg har også hatt stillinger ved University of Bristol og Merton College, Oxford. Jeg fikk min PhD i filosofi fra Harvard University i 2002, og har hovedfag i matematikk fra UiO i 1995.

Verv

 • Forskningsleder, IFIKK
 • Programrådsmedlem, Honours-programmet
 • Medlem av Instituttstyret, IFIKK (2013-2020) 

For annen informasjon, vennligst se min engelske nettside.

Emneord: Filosofi, Logikk, Metafysikk, Språkfilosofi, Frege

Publikasjoner

 • Linnebo, Øystein (2020). Peacocke on numbers and magnitudes. Philosophical Studies.  ISSN 0031-8116. . doi: https://doi.org/10.1007/s11098-020-01542-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2020). Riemann’s Scale: A Puzzle About Infinity. Erkenntnis: An International Journal of Scientific Philosophy.  ISSN 0165-0106. . doi: 10.1007/s10670-020-00345-x
 • Linnebo, Øystein & Florio, Salvatore (2020). Critical Plural Logic. Philosophia Mathematica.  ISSN 0031-8019.  28(2), s 172- 203 . doi: 10.1093/philmat/nkaa020 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein & Hale, Bob (2020). Ontological Categories and the Problem of Expressibility, In Bob Hale (ed.),  Essence and existence: Selected Essays.  Oxford University Press.  ISBN 9780198712084.  ch. 5.  s 73 - 103 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein & Shapiro, Stewart (2020). Potentiality and Indeterminacy in Mathematics. Journal of Applied Logics: The IfCoLog Journal of Logics and their Applications.  ISSN 2055-3706.  7(7), s 1199- 1219 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Hamkins, Joel David & Linnebo, Øystein (2019). THE MODAL LOGIC of SET-THEORETIC POTENTIALISM and the POTENTIALIST MAXIMALITY PRINCIPLES. The Review of Symbolic Logic.  ISSN 1755-0203. . doi: 10.1017/S1755020318000242 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2019). The Context Principle in Frege’s Grundgesetze, In Philip Ebert & Marcus Rossberg (ed.),  Essays on Frege's Basic Laws of Arithmetic.  Oxford University Press.  ISBN 9780198712084.  ch. 4. Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein & Shapiro, Stewart (2019). Actual and potential infinity. Noûs.  ISSN 0029-4624.  53(1), s 160- 191 . doi: 10.1111/nous.12208 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein & Shapiro, Stewart (2019). Realizability as a Kind of Truthmaking, In Miroslaw Szatkowski (ed.),  Quo Vadis, Metaphysics.  Walter de Gruyter.  ISBN 3110662493.  chapter.
 • Cook, Roy & Linnebo, Øystein (2018). Cardinality and Acceptable Abstraction. Notre Dame Journal of Formal Logic.  ISSN 0029-4527.  59(1), s 61- 74 . doi: 10.1215/00294527-2017-0012 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2018). DUMMETT ON INDEFINITE EXTENSIBILITY. Philosophical Issues.  ISSN 1533-6077.  28(1), s 196- 220 . doi: 10.1111/phis.12122 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2018). On the Permissibility of Impredicative Comprehension, In Jessica Leech (ed.),  Being Necessary Themes of Ontology and Modality from the Work of Bob Hale.  Oxford University Press.  ISBN 9780198792161.  kapittel 9.  s 170 - 189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2018). Putnam on Mathematics as Modal Logic, In Roy Cook & Geoffrey Hellman (ed.),  Hilary Putnam on Logic and Mathematics.  Springer.  ISBN 978-3-319-96274-0.  chapter 14.  s 249 - 267
 • Linnebo, Øystein (2018). Rumfitt on the logic of set theory. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  62(7), s 826- 841 . doi: 10.1080/0020174X.2018.1530832 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2018). Truth in Mathematics, In Michael Glanzberg (ed.),  Oxford Companion to Truth.  Oxford University Press.  ISBN 9780199557929.  kapittel 24.  s 648 - 665 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein & Florio, Salvatore (2017). Logic and Plurals, In Kirk Ludwig (ed.),  The Routledge Handbook of Collective Intentionality.  Routledge.  ISBN 9781138783638.  34.  s 451 - 463 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Linnebo, Øystein (2016). How to Harness Basic Law V, In Massimiliano Carrara; Alexandra Arapinis & Friederike Moltmann (ed.),  Unity and Plurality: Logic, Philosophy, and Linguistics.  Oxford University Press.  ISBN 9780198716327.  kapittel 2.  s 19 - 32
 • Linnebo, Øystein (2016). Impredicativity in the Neo-Fregean Program, In Ebert Philip & Marcus Rossberg (ed.),  Abstractionism: Essays in the Philosophy of Mathematics.  Oxford University Press.  ISBN 9780199645268.  kapittel 12.  s 247 - 268
 • Linnebo, Øystein (2016). Plurals and Modals. Canadian Journal of Philosophy.  ISSN 0045-5091.  46(4-5), s 654- 676 . doi: 10.1080/00455091.2015.1132975
 • Linnebo, Øystein & Florio, Salvatore (2016). On the Innocence and Determinacy of Plural Quantification. Noûs.  ISSN 0029-4624.  50(3), s 565- 583 . doi: 10.1111/nous.12091
 • Linnebo, Øystein; Shapiro, Stewart & Hellman, Geoffrey (2016). Aristotelian Continua. Philosophia Mathematica.  ISSN 0031-8019.  24(2), s 214- 246 . doi: 10.1093/philmat/nkv024
 • Horsten, Leon & Linnebo, Øystein (2015). Term Models for Abstraction Principles. Journal of Philosophical Logic.  ISSN 0022-3611.  s 1- 23 . doi: 10.1007/s10992-015-9344-z
 • Linnebo, Øystein; Florio, Salvatore; Welch, Philip & Walsh, Sean (2015). Set Theory and Higher-Order Logic: Foundational Issues and Philosophical Developments. Notre Dame Journal of Formal Logic.  ISSN 0029-4527.  56, s 1- 2
 • Linnebo, Øystein & Shapiro, Stewart (2015). Frege Meets Brouwer (or Heyting, or Dummett). The Review of Symbolic Logic.  ISSN 1755-0203.  8(3), s 540- 552 . doi: 10.1017/s1755020315000039
 • Linnebo, Øystein (2014). 'Just is'-Statements as Generalized Identities. Inquiry (Oslo).  ISSN 0020-174X.  57(4), s 466- 482 . doi: 10.1080/0020174X.2014.905037
 • Linnebo, Øystein & Pettigrew, Richard (2014). Two Types of Abstraction for Structuralism. The Philosophical Quarterly.  ISSN 0031-8094.  64, s 267- 283 . doi: 10.1093/pq/pqt044
 • Linnebo, Øystein & Rayo, Agustin (2014). Response to Florio and Shapiro. Mind.  ISSN 0026-4423.  123, s 175- 181
 • Shapiro, Stewart & Linnebo, Øystein (2014). Frege Meets Brouwer (or Heyting or Dummett). The Review of Symbolic Logic.  ISSN 1755-0203.  8(3), s 540- 552 . doi: 10.1017/S1755020315000039
 • Ladyman, James; Linnebo, Øystein & Bigaj, Tomasz (2013). Entanglement and non-factorizability. Studies in History and Philosophy of Science Part B: Studies in History and Philosophy of Modern Physics.  ISSN 1355-2198.  44(3), s 215- 221 . doi: 10.1016/j.shpsb.2013.02.004
 • Linnebo, Øystein (2013). Freges oppfatning av logikk: Fra Kant til Grundgesetze. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  48(3-4), s 219- 229
 • Linnebo, Øystein (2013). Føllesdal and Frege on Reference, In Michael Frauchiger (ed.),  Reference, Rationality, and Phenomenology. Themes from Føllesdal.  Ontos Verlag.  ISBN 978-3-86838-182-5.  part V.  s 259 - 279
 • Linnebo, Øystein (2013). THE POTENTIAL HIERARCHY OF SETS. The Review of Symbolic Logic.  ISSN 1755-0203.  6(2), s 205- 228 . doi: 10.1017/S1755020313000014
 • Muller, F.A. & Linnebo, Øystein (2013). On Witness-Discernibility of Elementary Particles. Erkenntnis: An International Journal of Scientific Philosophy.  ISSN 0165-0106.  78, s 1133- 1142 . doi: 10.1007/s10670-012-9385-4
 • Linnebo, Øystein (2012). Hierarchies Ontological and Ideological. Mind.  ISSN 0026-4423.  121, s 269- 308 . doi: 10.1093/mind/fzs050
 • Linnebo, Øystein (2005). Epistemological challenges to mathematical platonism. Philosophical Studies.  ISSN 0031-8116.
 • Linnebo, Øystein (2005). To Be Is to Be an F. Dialectica.  ISSN 0012-2017.  59
 • Linnebo, Øystein (2004). Frege's Proof of Referentiality. Notre Dame Journal of Formal Logic.  ISSN 0029-4527.  45(2), s 73- 98 Vis sammendrag
 • Linnebo, Øystein (2004). Predicative fragments of Frege Arithmetic. Bulletin of Symbolic Logic.  ISSN 1079-8986.  10, s 153- 174 Vis sammendrag
 • Linnebo, Øystein (2003). Frege's Conception of Logic: From Kant to Grundgesetze. Manuscrito - Revista Internacional de Filosofia.  ISSN 0100-6045.  26(2), s 235- 252 Vis sammendrag
 • Linnebo, Øystein (2003). Critical Study of Stewart Shapiro, Philosophy of Mathematics: Structure and Ontology. Philosophia Mathematica.  ISSN 0031-8019.  11(1), s 92- 104 Vis sammendrag
 • Linnebo, Øystein (2003). Plural Quantification Exposed. Noûs.  ISSN 0029-4624.  37(1), s 71- 92 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Linnebo, Øystein (2018). Thin Objects: An Abstractionist Account. Oxford University Press.  ISBN 9780199641314.  256 s.
 • Linnebo, Øystein (2017). Philosophy of Mathematics. Princeton University Press.  ISBN 9780691161402.  216 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Linnebo, Øystein (2020). Review of John Bell, The Continuous, the Discrete. American Mathematical Society Mathematical Reviews.  ISSN 2167-5163.
 • Linnebo, Øystein (2020). The Paradox of the Largest Number: From Aristotle to Cantor, In Frode Kjosavik & Camilla Serck-Hanssen (ed.),  Metametaphysics and the Sciences. Historical and Philosophical Perspectives.  Routledge.  ISBN 978-0-367-26369-0.  ch. 12.
 • Linnebo, Øystein & Bøhn, Einar Duenger (2020). Interview with Dagfinn Føllesdal. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  55(1), s 46- 79
 • Linnebo, Øystein (2019). DORA-erklæringen og vår vurdering av forskningskvalitet. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Linnebo, Øystein (2017). Bokmelding: Frege – Utvalgte Tekster. Norsk Filosofisk tidsskrift.  ISSN 0029-1943.  52(4), s 187- 192
 • Maliks, Reidar; Linnebo, Øystein & Strand, Arne (2017). Den viktige uenigheten. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Linnebo, Øystein (2016). Identity and two conceptions of ontology. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  s 44- 47
 • Linnebo, Øystein (2013). Review of Patricia Blanchette, Frege’s Conception of Logic. Notre Dame Philosophical Reviews.  ISSN 1538-1617.
 • Linnebo, Øystein (2013). “What is the Infinite and Is It Real?”. Philosophers' magazine.  ISSN 1354-814X.  (61), s 42- 47
 • Linnebo, Øystein (2004). Kant and Frege on Formal Logic.
 • Linnebo, Øystein (2004). Plural Quantification, In Ed Zalta (ed.),  Stanford Encyclopedia of Philosophy.  Stanford Encyclopedia of Philosophy.  http://plato.stanford.edu/entries/plural-quant/. Vis sammendrag
 • Linnebo, Øystein (2004). Reference and Frege's Context Principle.
 • Linnebo, Øystein (2004). Reference and Frege's Context Principle.
 • Linnebo, Øystein (2004). Review of Kit Fine, The Limits of Abstraction. Australasian Journal of Philosophy.  ISSN 0004-8402.  82(4), s 653- 656
 • Linnebo, Øystein (2003). Mathematical Structuralism.
 • Linnebo, Øystein (2003). Neo-Logicism and Impredicativity.
 • Linnebo, Øystein (2003). Predicative Fragments of Frege Arithmetic.
 • Linnebo, Øystein & Parsons, Charles (2003). Introductory Note to Correspondence with Walter Pitts, In Solomon Feferman (ed.),  Kurt Gödel: Collected Works, Vol. V.  Clarendon.  ISBN 0198500750.  s 157 - 159
 • Linnebo, Øystein (2002). Naturalistic Challenges: On the Possibility of Non-Scientific Knowledge. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. aug. 2012 11:59 - Sist endret 23. mai 2021 19:29

Prosjekter