Medieforskerlagets Formidlingspris til professor og studiedekan Gunn Enli

Enli beskrives som en innovativ formidler med kreative temavalg, og et engasjement for å dele kunnskap.
Gunn Enli og Eiri Elvestad på Enlis kontor

Gunn Enli og Eiri Elvestad under fredagens prisutdeling på Eiri Elvestads kontor. Foto: IMK

«Formidlingsprisen tildeles et medlem i Norsk Medieforskerlag som på en fortjenstfull måte har markert seg i offentligheten og satt mediefaglige tema på dagsorden i den offentlige debatt. Prisen er en påskjønnelse for aktiv formidling av faglig arbeid og innsikt», heter det i statuttene.

Eiri Elvestad er instituttleder ved Institutt for medier og kommunikasjon, og leder i Norsk Medieforskerlag. Hun satt ikke i juryen, men er ikke overrasket over at Gunn fikk prisen.

– Jeg er stolt og glad for å kunne gratulere Gunn Enli med velfortjent pris, på vegne av Medieforskerlaget, sier Eiri.

En svært overrasket prisvinner fikk blomster, diplom og grafisk kunst i en fysisk og digital prisoverrekkelse 23. oktober.

– Dette var litt av en overraskelse! Jeg er himmelfallen, og setter svært stor pris på en slik utmerkelse fra mitt eget fagmiljø, sier Gunn. 

Prisen ble innstiftet i 2004, og deles ut annet hvert år i tilknytning til den nasjonale medieforskerkonferansen.

Juryens begrunnelse

«Norsk Medieforskerlags Formidlingspris 2020 går til en medieforsker som i hele sin vitenskapelige karriere har vært en svært aktiv formidler både vitenskapelig og populærvitenskapelig. Kandidaten beskrives som en team-arbeider med et sterkt engasjement for å dele kunnskap, og en drivkraft i å spre forskningsbasert viten til studenter og fagfellesskapet, så vel som til allmennheten.  Prisvinneren har en sikker penn og god teft for hva som vekker interesse, og har mot til å spisse problemstillinger og synspunkter slik at de engasjerer også utover den akademiske sfære.

Gjennom innovative formidlingsformer og kreative temavalg har prisvinneren bidratt til å øke offentlighetens oppmerksomhet om en rekke medieforskningsemner – blant annet innenfor feltene politisk kommunikasjon, nordiske medier, mediepolitikk og velferdsstaten. Prisvinneren har vært opptatt av å bygge arenaer for dialog og refleksjon, og har bidratt til utvikling av formidlingsformer i sosiale medier, podkast og live-formater som foredrag og debatter.  Kandidaten beskrives som velformulert, snartenkt og flink til å spissformulere seg, har en god radiostemme, er dyktig på TV, og viser alltid respekt og vennlighet overfor diskusjonspartnere.

I 2007 startet prisvinneren som fast radiokommentator i NRK-programmet På TV og var i 2010 fast TV-kommentator i Kulturhuset på P2. Gjennom hele karrieren har prisvinneren vist TV-mediet interesse, og bidratt til flere bøker og artikler som har vært med på å utvide perspektiver på tv-mediets rolle i offentligheten.

Juryen vektlegger også at prisvinneren har gjort nybrottsarbeid med å utvikle formidling og refleksjon rundt undervisning, et felt som ofte er mindre ivaretatt enn forskningsfeltet hva formidling angår. Dette foregår spesielt gjennom en podkast for alle som er opptatt av høyere utdanning i Norge der gjester som brenner for undervisning inviteres. Første episode av Undervisningsplikten ble sluppet 18. juni 2019.»


Nye episoder av Undervisningsplikten: Utforsker konsekvensene av den digitale undervisningsrevolusjonen


Abonner på Undervisningsplikten

Abonner direkte på Undervisningsplikten fra iTunes Abonner på Spotify

Publisert 27. okt. 2020 09:25 - Sist endret 28. jan. 2021 14:26