Japansk kunstpris til Synne Tollerud Bull

Kunstprosjekt om robotikk og teknologikritikk får anerkjennelse i Japan.

Bilde av Synne Tollerud Bull og Dragan Miletic

Synne Tollerud Bull og Dragan Miletic, aka Bull.Miletic (Foto: Marianne Hultman)

Synne Tollerud Bull har vunnet 23rd Art Division Excellence Award ved Japan Media Festival for arbeidet Ferriscope, et arbeid relatert til doktorgraden hun avla på Institutt for medier og kommunikasjon i januar i år.

Bull er billedkunstner, og vant prisen sammen med Dragan Miletic. De to utgjør kunstnerduoen Bull.Miletic, som har stilt ut internasjonalt i to tiår.

I doktorgraden Proxistant Vision har Bull studert hvordan synsmaskiner som droner og satellitter lar oss se nært og fjernt samtidig, og hvordan dette påvirker vårt verdensbilde.

– Denne prisen betyr veldig mye for meg og min partner Dragan Miletic. Det er en stor ære å bli tildelt en så viktig pris innen miljøet for kunst og ny teknologi, sier Bull.

Svart-hvitt stillbilde fra verket Ferriscope, viser en kapsel i pariserhjulet London Eye
 Utdrag fra Ferriscope av Bull.Miletic

Kritisk perspektiv på teknologi

– Japan et land som er i front i den teknologiske utviklingen. At min kritiske innfallsvinkel til denne utviklingen har mottatt interesse der borte er megetsigende. Beklageligvis gjorde Covid-19 det umulig for oss å få reist til Tokyo for å motta prisen og se utstillingen, sier Bull.

Bull forteller at hun og Miletic utviklet ideen til verket allerede i 2012, under et gjesteopphold hos filmhistoriker Tom Gunning ved University of Chicago.

– Robotikken og flere kritiske perspektiver kom på plass mens vi begge var stipendiater ved henholdsvis IMK og NTNU kunstakademiet. Arbeidet med verket har vært sentralt for utviklingen av den første av tre deler i min doktorgradsavhandling ved IMK og jeg vil takke mine fantastiske veiledere Liv Hausken og Ina Blom for åpenheten til mitt tverrestetiske prosjekt, sier Bull.

Videre forteller hun at kollegaene ved arbeidsgruppen Medieestetikk vært til stor hjelp og støtte på veien. Nå jobber hun med et annet mediearkeologisk prosjekt om synsmaskiner og kunstig intelligens på Rom for kunst og arkitektur med utstilling planlagt januar/februar 2021.

– Jeg kan røpe at det omhandler Oslos intrikate trikkenettverk.


Om Synne Tollerud Bull

Bull har tidligere vært professor ved Kunsthøgskolen i Oslo, avdeling Kunstakademiet, samt professor II ved Nordland Kunst- og Filmfagskole.

Hun er utdannet ved Institutt for filosofi, ide- og kunsthistorie og klassiske språk, UiO, og San Francisco Art Institute, USA.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 2. sep. 2020 13:19 - Sist endret 2. sep. 2020 16:59