2021

Utsnitt av håndskrevet manuskript fra middelalderen
Publisert 22. apr. 2021 12:01

Professor Ildar Garipzanov og MINiTEXTS er tildelt ERC Advanced Grant for sitt prosjekt om hittil oversette mini-tekster i middelaldermanuskripter. Tekstene kan bidra til å kaste nytt lys over middelalderens kultur.

Det humanistiske fakultet om vinteren
Publisert 9. feb. 2021 16:59

Kjærlighet, monstre og urfolksspråk er bare noe av det utenlandske forskere skal jobbe med ved HF i årene fremover. Fakultetet jubler over rekordstor tildeling av Marie Skłodowska-Curie Actions-stipender.