2021

Utsnitt av håndskrevet manuskript fra middelalderen
Publisert 22. apr. 2021 12:01

Professor Ildar Garipzanov og MINiTEXTS er tildelt ERC Advanced Grant for sitt prosjekt om hittil oversette mini-tekster i middelaldermanuskripter. Tekstene kan bidra til å kaste nytt lys over middelalderens kultur.