Ditt innspill til HFs strategi

Du kan fortsatt spille inn dine synspunkter på utkastet til fakultetets nye tiårsstrategi. Høringsfristen er 1. september.

Sophus Bugges hus, Det humanistiske fakultet, bygning

Fram til 1. september er det mulig for ansatte å gi innspill til Det humanistiske fakultet sin nye tiårsstrategi. Foto: Anders Lien/UiO

Fakultetsstyret hadde en første diskusjon om strategiutkastet i juni. Nå er strategien ute på høring – men fristen nærmer seg.

Instituttene og HFSU er invitert til å gi skriftlige innspill. I tillegg kan alle HF-ansatte som ønsker sende individuelle innspill. Innspill leveres på nettskjema innen fristen 1. september kl. 12.00.

– Fakultetsstyret har ønsket en kort og endringsorientert strategi, og jeg syns vi har laget et utkast som både er offensivt og tidsriktig – som seg hør og bør for landets fremste humanistiske fakultet. Strategien vil legge overordnede føringer for fakultetets retningsvalg de neste ti årene. Derfor håper vi at mange melder seg på nå før fristen 1. september, sier dekan Frode Helland.

Innspillene, både fra enheter og enkeltpersoner, offentliggjøres på strateginettsiden og vil inngå i dokumentene til fakultetsstyret 24. september. Etter planen vedtas strategien i oktober.

Les utkastet til strategi (norsk og engelsk) og gi ditt innspill

Publisert 18. aug. 2021 13:00 - Sist endret 18. aug. 2021 13:00