Gi dine innspill til HFs nye strategi

Utkastet til HFs nye tiårsstrategi sendes nå på høring med frist 1. september. – Jeg håper at mange vil mene noe om forslaget, sier dekan Frode Helland.

Bildet kan inneholde: himmel, anlegg, bygning, vann, sky.

Foto: Francesco Saggio/UiO

Fakultetsstyret behandlet utkast til ny strategi i møtet 18. juni. Nå inviteres instituttene og HFSU til å sende skriftlige innspill til utkastet. I tillegg er det mulig å sende individuelle innspill.

Fristen for høringsinnspill er 1. september 2021 kl. 12.00.

Etter fristen vil alle innspill, både fra enheter og enkeltpersoner, offentliggjøres på fakultetets nettside om strategi 2030. De vil også inngå i styredokumenter til fakultetsstyret 24. september.  Da behandler HFs styre utkastet på nytt, før den etter planen vedtas i oktober.

Gir føringer for det neste tiåret

– Strategien kommer til å legge føringer for fakultetets prioriteringer de neste ti årene, sier dekanen.

– Og vi vil ha en strategi som brukes. Da er det viktig med en bred involvering i organisasjonen, slik at vi så langt som mulig er enige om prioriteringene og at de er kjent.

Les mer om arbeidet med HF strategi 2030 og gi dine innspill.

Det er også laget en engelsk versjon av strategiutkastet. Se engelsk nettside for å lese utkast og gi innspill.

Mer om HF strategi 2030:

Publisert 23. juni 2021 14:26 - Sist endret 5. nov. 2021 11:04