Skal bygge bro mellom universitetet og skolen

– Jeg har med meg kunnskap om hvordan utdanningsløpet og arbeidssituasjonen er for de mange lektorene som utdannes ved UiO, sier HFs nye skolesatsingsleder Tone Hagerup.

Portrett av Tone Hagerup

– Jeg gleder meg til å bli kjent med nye kollegaer, og få innblikk i all den kunnskapen som finnes på fakultetet, sier Tone Hagerup. Foto: privat.

Hagerup kommer til HF fra Institutt for lærerutdanning og skoleforskning (ILS). Hun har jobbet 13 år i videregående skole, i tillegg til en deltidsstilling som universitetslektor ved ILS de siste fem årene. I skolen har hun også vært veileder for lektorstudenter.

– Det er med stor glede vi kan ønske Tone Hagerup velkommen som leder for den nye skolesatsingen på HF. I henne får vi en medarbeider med lang erfaring både fra skoleverket og fra UiO, og jeg ser virkelig fram til å komme i gang med alt det spennende arbeidet vi har foran oss, sier studiedekan Gunn Enli.

Styrke samarbeidet

Et viktig oppdrag for skolesatsingslederen er å skape mer kontakt mellom HF og videregående skole, og mellom fakultetene som inngår i lektorprogrammet. Hagerup får en koordinerende rolle, og skal bidra til å styrke fakultetets kontaktflate mot skoler og skoleeiere.

– Den største utfordringen blir å få så mange enheter og enkeltpersoner til å snakke sammen og dra i samme retning. Det å skape en felles bevissthet om at vi jobber med det samme; å utdanne gode, kunnskapsrike lærere. Det er et langsomt arbeid, men samtidig noe av det jeg gleder meg mye til å jobbe med.

– Jeg vil videreføre den gode kontakten jeg har med ILS for å styrke samarbeidet. Jeg ønsker også å integrere min kunnskap fra skoleverdenen inn i arbeidet på HF. Dette er viktig for meg når jeg går i gang med å skape nye kanaler for kommunikasjon mellom lærerutdannere på HF, ILS og ute i skolene, sier hun.

Løfter fram humanistisk kunnskap

– Stillingen på HF virket relevant for min bakgrunn. Fra ILS har jeg sett behovet for samhandling fra flere sider, i og med at flere fakulteter er inne og utdanner de samme studentene, sier Hagerup om hvorfor hun ville søke seg til jobben. 

Hun har hovedfag i religionshistorie fra UiO. Hagerup har også studert spansk ved Universitetet i Bergen, i tillegg til samfunnsgeografi og internasjonale menneskerettigheter ved UiO. Som humanist er hun opptatt av å løfte fram den humanistiske kunnskapen.

– Den kan løftes fram på mange vis, men særlig har vi selv et ansvar for å vise vår relevans i dagens samfunn. En måte å gjøre dette på er gjennom samarbeid med skolesektoren, der mange av HF sine kandidater jobber.

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 4. mai 2021 14:28 - Sist endret 4. mai 2021 14:28