Klar tale fra UiO: Johan Tønnesson får Utdanningsprisen

Tønnesson får prisen for sitt arbeid med bachelorprogrammet Klart språk, som startet opp høsten 2019.

Portrett av Johan Tønnesson

Professor Johan Tønnesson, Institutt for lingvistiske og nordiske studier, er tildelt UiOs utdanningspris. Foto: Foto: Fillip-André Baarøy/UiO.

– Både trygdeskandalen, som også var en kommunikasjonsskandale, og pandemien, hvor myndighetenes kommunikasjon er sentral for smittevernet, har tydelig og brutalt understreket hvor viktig klart språk er, sier Johan Tønnesson, professor i sakprosa ved UiO.

Tønnesson har vært sterkt engasjert i bachelorprogrammet Klart språk, helt siden det startet høsten 2019.

Programmet konsentrerer seg om det offentliges kommunikasjon med innbyggerne. Studentene lærer å formidle offentlig informasjon på en forståelig måte.

– Dette bidrar til å sikre demokratiet og rettssikkerheten, samtidig som samfunnet sparer tid og penger, sier Tønnesson.

«Studiet kjennetegnes også av usedvanlig godt læringsmiljø, høy arbeidslivsrelevans, og høy grad av medvirkning og samspill med studentene. Klart språk-programmet fikk høyeste mulige score på indikatoren «Jeg er alt i alt fornøyd med studiet jeg går på» i Studiebarometeret. Kun 16 av Norges 1700 studieprogram oppnådde en tilsvarende toppscore» skriver UiO i sin omtale av prisen.

Mange viktige medspillere skal takkes

– Dette har ikke vært noe one-man show, og jeg må få trekke fram noen av dem som har gjort programmet til en suksess. Først studentene. Jeg har fått møte to kull med svært motiverte mennesker med variert og verdifull livserfaring og kunnskap, sier Tønnesson.

Det er flere han vil trekke fram:

– En viktig fødselshjelper for studiet var Ida Seljeseth, som nylig disputerte med avhandlingen «Klart språk og retorisk medborgerskap». Hun er opptatt av at klart språk også må bidra til å gjøre oss myndige som samfunnsborgere i et demokrati.

– Nesten alt myndighetene sier og skriver har innslag av juss, og må ha det, sier Tønnesson.

Han viser til samarbeid med Jon Christian Fløysvik Nordrum som har ansvaret for klarspråksatsingen ved Juridisk fakultet, og som har bidratt til at studiet har fått en helt nødvendig juridisk forankring.

Tønnesson forteller også at han har samarbeidet med Hans Petter Graver om undervisning i mange år, og at Graver har vært en selvsagt foreleser å invitere.

Videre vil Tønnesson takke kollegene Annely Tomson, Piotr Garbacz, May Maria Tollerud, Morten Hvaal Stenberg og Margrethe Møller Pedersen, i tillegg til Kjell Lars Berge, som oppfordret ham til å gå inn i dette fagfeltet for 15 år siden.

– Takk til Universitetsstyret, og takk til dere!


Les aktueltsaken fra 2019 da Klart språk-programmet startet

Les mer om studiet her

Av Ellen Evju Jahr
Publisert 10. mai 2021 12:25 - Sist endret 10. mai 2021 13:30