Forskning på barn og nye medier er SFF-finalist

SCROLL The Oslo Centre for Research on Children's Digital Lives er videre til siste runde av utlysningen om å bli Senter for fremragende forskning (SFF).

To barn som ser på hver sin skjerm.

SCROLL har som mål å produsere forskningsbasert kunnskap om barns mediebruk. Foto: Colourbox

– Vi er selvsagt veldig glade. Dette har vært litt av et løft, som tradisjonen tro i akademia premieres med invitasjon til å gjøre et enda større løft,  sier professor Elisabeth Staksrud som leder arbeidet med søknaden.

– Vi går på med krum hals, for vi har store ambisjoner på forskningens vegne. Og så hjelper det selvsagt at vi har en stor heiagjeng på Institutt for medier og kommunikasjon og på fakultetet.

Målet med senteret er å produsere forskningsbasert kunnskap om barns mediebruk i dag. Prosjektet skal se på hvordan mediebruk preger barns hverdag, hvordan mediebruken endres over tid, og hva slags fordeler, risikoer og konsekvenser mediebruk har både for den enkelte og i et samfunnsmessig perspektiv.

Trinn to-søknaden skal gi en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet, og fristen er allerede 15. september. Endelig beslutning om tildeling er sommeren 2022.

– Vi er veldig fornøyde. SFF har stor betydning, for fagmiljøet og for hele fakultetet. HF har som ambisjon å få et senter også i denne runden, og med SCROLL videre til runde to har vi tro på at vi skal lykkes med dette, sier forskningsdekan Mathilde Skoie.

– Det gjenstår en betydelig jobb for finalisten og fakultetet vil støtte SCROLL så godt det kan.

Skarp konkurranse

Av 161 innsendte SFF-søknader til Forskningsrådet er 36 med videre til siste runde. Trinn to skal resultere i cirka 11 nye sentre.

Det var seks søkere fra HF i første søknadsrunde.

– Jeg er enormt imponert over det arbeidet som er lagt ned i alle søknadene fra våre miljøer. Jeg håper at arbeidet som er lagt ned i de søknadene som dessverre ikke er invitert videre til runde to likevel ikke er forgjeves, men at det kan bygges videre på disse søknadene til andre utlysninger, sier forskningsdekanen.

Sentre for fremragende forskning ved HF

Dette er den femte runden med utlysninger. Fra før av har HF fått tre SFF-tildelinger: CSMN Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (SFF II – 2007-2017), MultiLing Senter for flerspråklighet (SFF III – 2013-2023) og RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse (SFF IV - 2017-2027).

Publisert 11. juni 2021 10:56 - Sist endret 11. juni 2021 12:46