Sentre for fremragende forskning

Det humanistiske fakultet er vertskap for to sentre for fremragende forskning (SFF). Det er sterk konkurranse om SFF-statusen, som tildeles for en periode på inntil ti år.

SFF er en ordning iverksatt av Norges forskningsråd. Ordningen skal stimulere norske forskningsmiljøer til å etablere sentre viet langsiktig, grunnleggende forskning på høyt internasjonalt nivå, og har som mål å heve kvaliteten på norsk forskning.

Multiling

MultiLing - Senter for flerspråklighet forsker på kompetanse, ideologier og språkpolitikk innen flerspråklig praksis og tilegnelse. Senteret har hovedtilhørighet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier.

RITMO

RITMO Senter for tverrfaglig forskning på rytme, tid og bevegelse skal avdekke de grunnleggende kognitive mekanismene som ligger til grunn for menneskers rytme og tidsopplevelse.