Forside

CSMN 2007-2017

I overensstemmelse med Norges forskningsråd sitt tidsskjema, har CSMN nå opphørt å være et senter for fremragende forskning. Tidligere medlemmer vil i noe tid framover avholde arrangementer i CSMN sitt navn. CSMN sin kjernegruppe i Oslo er tilbake i fulltids stillinger ved senterets vertsinstitutt IFIKK. Ved utgangen av 2017 vil det ikke være noen ansatte igjen ved CSMN.

 

Vi forsker på:

Språklig handling

Kontekst og kommunikasjon, metarepresentasjon, lingvistisk kompetanse ...

Moralsk handling

Fordelingsrettferdighet og politisk rettferdighet, sosiale og moralske normer, handling og verdier ...

Rasjonell handling

Handlingsfilosofi, persepsjon og representasjon, intensjonalitet, dyrs handlinger ...