English version of this page

Forside CSMN

Avsluttet

Senter for rasjonell, moralsk og språklig handling (CSMN) var et senter for fremragende forskning finansiert av Norges Forskningsråd, og det fungerte i årene 2007-2017. Vertsinstitusjonen var Universitetet i Oslo.

Det vitenskapelige målet for senteret var å identifisere og utforske normativitet i menneskelig handling, og senteret hadde tre underprosjekter, en for hver hovedtype normativitet (henholdsvis rasjonalitet, moral, språklig kommunikasjon) og disse tre hadde hver ytterligere tre underprosjekter. Det var også mye samhandlende forskning på tvers av prosjektene. CSMN hadde et meget stort internasjonalt forskningsnettverk.

Senterleder (fra 2010) var Olav Gjelsvik

Omslag til årlig rapport 2016-2017 og oppsummering 2007-2017

Les senterets årlige rapport og oppsummering av forskningen 2007-2017, engelsk (pdf).

Les alle senterets årlige rapporter (engelsk)

Senterets avsluttede forskningsprosjekter

Tidligere arrangementer ved CSMN (engelsk)

Kontaktinformasjon

Spørsmål om det avsluttede senteret rettes til Olav Gjelsvik, professor ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk.