English version of this page

Social and Moral Norms in Intentional Action (avsluttet)

For å kunne føre en normativ diskusjon om moralske spørsmål, er det viktig å ha kjennskap til moralsk praksis, samtidig som en er klar over at kulturell tilhørighet kan gjøre normativ tenkning tendensiøs. 

Når man vurderer hva som virkelig har verdi, og hvilke emosjonelle reaksjoner som naturlig hører hjemme i ulike sammenhenger bør man ta moralsk praksis og kulturell tilhørighet med i betraktning.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).
 

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:18