Øyvind Rabbås

Professor - Filosofi
English version of this page
Telefon 22844449
Rom 438 GM
Brukernavn
Besøksadresse Georg Morgenstiernes hus
Postadresse Postboks 1020 Blindern 0315 Oslo

Bakgrunn

Jeg er Mag.art. i filosofi fra UiO (1988) og PhD i filosofi fra Princeton University (1996). Jeg har vært fast ansatt siden 1997, først som førsteamanuensis, fra 2007 som professor.

Faglige interesser

Min forskningskompetanse ligger i antikkens filosofi, primært Platon og Aristoteles.  Systematisk har jeg arbeidet med etikk, men også med metodologiske og metafysiske problemstillinger.  Jeg har imidlertid også en generell interesse for filosofihistorie, og vil fremheve Kant og Wittgenstein som filosofer jeg er særlig opptatt av.  Jeg anser det som svært fruktbart å bedrive filosofi i skjæringspunktet mellom det historiske og det systematiske, og er skeptisk til et klart skille mellom de to.

Prosjekter

I min doktoravhandling var jeg opptatt av metodologiske aspekter ved filosofien til den Sokrates vi møter i Platons "tidlige" dialoger, knyttet til spørsmålet etter definisjoner av sentrale etiske begreper.  I det senere er jeg blitt mer interessert i etikk og moralpsykologi hos Platon og Aristoteles, sentrert rundt begrepet eudaimonia ('lykke').  Også her er det naturlig for meg å relatere temaene til moderne debatter.

I perioden januar 2011–juni 2012 er jeg affiliert med CSMN.

Undervisning

Jeg underviser, sensurerer og veileder på alle nivåer i filosofi.  Av kurs jeg har undervist må særlig nevnes:

Emneord: Filosofi, Ex.phil., Filosofihistorie, Antikken, Etikk og moral

Publikasjoner

Artikler

 • Dynamis og energeia. Aristoteles, Metafysikken IX 6”, Agora 16/2 (1998), 180–218
 • “Lykke og moral hos Aristoteles” [“Happiness and Morality in Aristotle”], Antikkprogrammets småskrifter (NFR), nr. 3, Oslo, 1998, 60 pp.
 • “Definitions and Paradigms: Laches’ First Definition”, Phronesis XLIX 2 (2004), 143–68
 • “Piety as a Virtue in the Euthyphro”, Ancient Philosophy 25/2 (2005), 1–28
 • “Piety as a Virtue in the Euthyphro: A Reply”, Ancient Philosophy 26/2 (2005), 391–3
 • “Overveielse og lykke: Aristoteles om etisk overveielse [Deliberation and Happiness: Aristotle on Ethical Deliberation]”, Aigis 6/2 (2006) (Det nordiske Platonselskapets rapporter).
 • “Kommentar til Kallikles-episoden: Gorgias 481b–522e” [“A Commentary on the Callicles Episode”], Norsk filosofisk tidsskrift 42/1–2 (2007), 80–150 (with Ø. Andersen, P. Dimas, E. K. Emilsson, H. Fossheim og H. Løkke)
 • “Socratic Teaching? Philosophy as Therapy”, Philosophical Inquiry XXIX 5 (2007), 84–102
 • “Writing, Memory, and Wisdom: The Critique of Writing in the Phaedrus”, Symbolae Osloenses 84 (2010), 26–48

Oversettelser

 • Aristoteles: Den nikomakiske etikk, oversettelse med noter og begrepsregister, Oslo 1999
 • Platon: Theaitetos, oversettelse med innledning, Oslo 2005
   
 • Rabbås, Øyvind (2022). Plato, Emotions, and the Ethical Life. The International Journal of the Platonic Tradition. ISSN 1872-5082. 16(1), s. 58–67. doi: 10.1163/18725473-12341523.
 • Rabbås, Øyvind (2019). The Functions of Practical Deliberation. I Linden, Jan-Ivar (Red.), Aristotle on Logic and Nature. Peeters Publishers. ISSN 978-90-429-3837-3. s. 211–232.
 • Rabbås, Øyvind (2015). Eudaimonia, Human Nature, and Normativity: Reflections on Aristotle's Project in Nicomachean Ethics Book I. I Fossheim, Hallvard; Rabbås, Øyvind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Tuominen, Miira (Red.), The Quest for the Good Life. Oxford University Press. ISSN 9780198746980. s. 88–112.
 • Fossheim, Hallvard; Rabbås, Øyvind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Tuominen, Miira (2015). Introduction. I Fossheim, Hallvard; Rabbås, Øyvind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Tuominen, Miira (Red.), The Quest for the Good Life. Oxford University Press. ISSN 9780198746980. s. 1–27.
 • Rabbås, Øyvind (2015). Virtue, Respect, and Morality in Aristotle. Journal of Value Inquiry. ISSN 0022-5363. 49(4), s. 619–643. doi: 10.1007/s10790-015-9525-6.
 • Rabbås, Øyvind (2014). “Sophistic Appearances”. Papers from the Norwegian Institute at Athens. ISSN 1105-4204. 2, s. 149–154.
 • Rabbås, Øyvind (2011). Lykke og velferd i filosofien [Fire bøker av B. Brülde, S. Darwall og D. Haybron]. Tidsskrift for velferdsforskning. ISSN 0809-2052. 14(1), s. 211–218.
 • Rabbås, Øyvind (2010). Writing, Memory, And Wisdom: The Critique of Writing in the Phaedrus. Symbolae Osloenses. ISSN 0039-7679. 84(1), s. 26–48. doi: 10.1080/00397679.2010.501195.
 • Rabbås, Øyvind (2009). Lykken er å lykkes. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. ISSN 0802-7005. 21(1).
 • Fossheim, Hallvard; Andersen, Øivind; Dimas, Panagiotis; Emilsson, Eyjólfur Kjalar; Løkke, Håvard & Rabbås, Øyvind (2007). Kommentar til Kallikles-episoden: Gorgias 481b-522e. Norsk Filosofisk tidsskrift. ISSN 0029-1943. 42(1-2), s. 80–150.
 • Rabbås, Øyvind (2007). Socratic Teaching? Philosophy as Therapy. Philosophical Inquiry. ISSN 1105-235X. XXIX(5), s. 84–102.
 • Rabbås, Øyvind (2006). Aristoteles. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 25–48.
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2006). Menneskevitenskapene. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISSN 8291670528. s. 183–197.
 • Rabbås, Øyvind (2006). Piety as a Virtue in the Euthyphro: A Reply. Ancient Philosophy: A Journal devoted to Ancient Greek and Roman Philosophy and Science. ISSN 0740-2007. 26(2), s. 391–393.
 • Rabbås, Øyvind (2006). Overveielse og lykke: Aristoteles om etisk overveielse. AIGIS : Nordisk tidsskrift for klassiske studier. ISSN 1901-6859. 6(2).
 • Rabbås, Øyvind (2005). Euthyphro and Piety as a Virtue. Ancient Philosophy: A Journal devoted to Ancient Greek and Roman Philosophy and Science. ISSN 0740-2007. XXV(2), s. 291–318.
 • Rabbås, Øyvind (2004). Aristoteles. I Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (Red.), Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISSN 82-91670-46-3. s. 25–47.
 • Rabbås, Øyvind (2004). Definitions and Paradigms: Laches' First Definition. Phronesis. ISSN 0031-8868. XLIX(2), s. 143–168.
 • Rabbås, Øyvind (2003). Aristoteles. I Asheim, Olav & Wiestad, Else I (Red.), Filosofi og Vitenskapshistorie. Unipub - Universitetet i Oslo. ISSN 82-91670-43-9. s. 27–51.
 • Rabbås, Øyvind (2000). Kjønnstenkningens opprinnelse. En anmeldelse av Vigdis Songe-Møllers bok "Tanker om opprinnelsen". Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. s. 96–102.
 • Rabbås, Øyvind (1999). Aristoteles' dialektikk og kasuistikken: En kommentar til Exfacs etikkpensum. Opuscula, Examen Philosophicums småskriftserie. ISSN 0806-3656. s. 64–76.
 • Rabbås, Øyvind (1998). Lykke og moral hos Aristoteles. Antikkprogrammets småskrifter. ISSN 0808-6540.
 • Rabbås, Øyvind (1998). Dynamis og energeia. Aristoteles, Metafysikken IX 6. Agora. ISSN 0800-7136. 16(2), s. 180–218.
 • Rabbås, Øyvind (1998). Et lite svar til slutt - re Jørgen Sandemose. Agora. ISSN 0800-7136. 16(2), s. 296–298.
 • Rabbås, Øyvind (1997). Oss spissborgere imellom. Et svar til Jørgen Sandemose. Agora. ISSN 0800-7136. 15(3-4), s. 323–333.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fossheim, Hallvard; Rabbås, Øyvind; Emilsson, Eyjólfur Kjalar & Tuominen, Miira (2015). The Quest for the Good Life. Oxford University Press. ISBN 9780198746980. 22 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2008). Filosofi og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 9788291670553.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie, 3. utgave. Universitetet i Oslo. ISBN 8291670528. 245 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Exphil I. Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-53-6. 256 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Exphil II. Tekster i etikk. Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-54-4. 193 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 82-91670-52-8. 235 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2006). Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Unipub forlag. ISBN 82-91670-53-6. 253 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Exphil II: Tekster i etikk. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-49-8. 189 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-46-3. 235 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Exphil II: Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Universitetet i Oslo/Filosofisk institutt. ISBN 82-91670-47-1. 248 s.
 • Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2004). menneskevitenskapene. Universitetet i Oslo, Unipub. ISBN 8291670463. 16 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga; Mathisen, Steinar & Rabbås, Øyvind (2004). Tekster i filosofi- og vitenskapshistorie. Filosofisk Institutt ved Universitetet i Oslo. ISBN 82-91670-47-1. 248 s.
 • Ariansen, Per; Bostad, Inga & Rabbås, Øyvind (2004). Lærebok i filosofi- og vitenskapsteori. Unipub forlag. 300 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rabbås, Øyvind (2019). Vennskap. I Henriksen, Merete (Red.), Verdier i vår tid?. Dinamo Forlag. ISSN 9788280713322. s. 28–42.
 • Rabbås, Øyvind (2019). Aristotle on Particular Justice.
 • Rabbås, Øyvind (2017). Aristotle on Living for the Sake of Eudaimonia.
 • Rabbås, Øyvind (2017). Aristotle on the Common Good as My Good.
 • Rabbås, Øyvind (2017). “Om moderne lykketenkning og livskvalitet”.
 • Rabbås, Øyvind (2016). “The Logic of Practical Deliberation”.
 • Rabbås, Øyvind (2016). “Honour in Aristotle’s Ethics”.
 • Rabbås, Øyvind (2015). Aristotle on the Common Good as My Good.
 • Rabbås, Øyvind (2014). “Virtue, Right Action, and Respect in Aristotle”.
 • Rabbås, Øyvind (2014). “Virtue, Right Action, and Honour in Aristotle”.
 • Rabbås, Øyvind (2013). Anagnostopoulos, Georgios and Fred D. Miller, Jr. (eds.): Reason and Analysis in Ancient Greek Philosophy. Essays in Honor of David Keyt (Philosophical Studies Series vol. 120), Dordrecht, Heidelberg, New York, London: Springer 2013. Notre Dame Philosophical Reviews. ISSN 1538-1617.
 • Rabbås, Øyvind (2013). Thought Experiments in Methodological and Historical Contexts. Edited by Katerina Ierodiakonou, Sophie Roux. - Leiden : Brill, 2011. - vi, 233 s. (History of science and medicine library ; 19) (Medieval and early modern science ; vol.15). Archiv für Geschichte der Philosophie. ISSN 0003-9101. 95(2), s. 234–238.
 • Rabbås, Øyvind (2011). What Are Friends For? Reading Plato's Lysis.
 • Rabbås, Øyvind (2011). Eudaimonia and Normativity.
 • Rabbås, Øyvind (2010). The Parts of the Soul and Deliberation.
 • Rabbås, Øyvind (2008). Utopia. [Radio]. NRK P2.
 • Rabbås, Øyvind (2005). Om lykken i et antikt perspektiv (P2 Verdibørsen). [Radio]. NRK.
 • Rabbås, Øyvind (2005). Socratic Teaching? Philosophy as Therapy.
 • Rabbås, Øyvind (2005). Reasoning Toward Happiness. Aristotle on Ethical Deliberation.
 • Rabbås, Øyvind (2004). Theaitetos. Oversettelse og innledning. I Platon Samlede verker VI. Vidarforlaget AS. ISSN 82-90016-90-5.
 • Rabbås, Øyvind (2003). Etikk med Aristoteles.
 • Rabbås, Øyvind (2003). Kallikles' skam.
 • Rabbås, Øyvind (2001). Autentisitet og terapi. Agora. ISSN 0800-7136. 19(2-3), s. 338–355.
 • Rabbås, Øyvind (2001). Filosofihistorie a la Trondheim. Parabel : Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori. ISSN 0808-1514. III(2).
 • Rabbås, Øyvind (2001). THE NATURE OF SOCRATIC APORIA.
 • Rabbås, Øyvind (2001). SOCRATES QUESTIONING THE BRAVE: LACHES¿ FIRST DEFINITION.
 • Rabbås, Øyvind (1999). Det normale menneske. Et aristotelisk perspektiv.
 • Rabbås, Øyvind & Stigen, Anfinn (1999). Aristoteles: Den nikomakiske etikk. De norske bokklubbene. ISSN 82-525-3731-6.
 • Rabbås, Øyvind (1999). Herfra til halvti. [Radio]. NRK P2.
 • Rabbås, Øyvind (1999). Why Study Ancient Philosophy?

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 2. juni 2010 11:56 - Sist endret 19. aug. 2020 11:05

Prosjekter