English version of this page

Selskapet for antikkens filosofi

Gruppen arbeider med å produsere forskning om antikk filosofi, og driver opplæring i det tverrfaglige masterprogrammet Antikkens filosofi.

Gammel bygning på en høyde med søyler som er menneskemotiv. Utsikt over byen også. Foto.

Erechtheion-tempelet, Akropolis, Athen.

Foto: Colourbox

Bakgrunn

Eyjólfur Kjalar Emilsson grunnla Selskapet for antikkens filosofi i 1996, og da Øyvind Rabbås og Panos Dimas kom til UiO ble gruppen styrket. Dette resulterte i utviklingen av Oslo Happiness Project (OHP), som i flere år erstattet Selskapet for antikkens filosofi. Siden 2014 er gruppen igjen organisert i Selskapet.

Gruppen ble ytterligere forsterket av Franco Trivigno, Pål Rykkja Gilbert og Thomas Kjeller Johansen, og den har fire doktorgradskandidater: Panagiotis Pavlos, Ambra Serangeli, Hilde Vinje og Lars Gjoevikli.

Selskapet for antikkens filosofi støttes av IFIKK, også finansielt.

Gruppen ble vurdert av en ekspertkomité for Norges forskningsråd i 2015 (HUMEVAL), fikk en svært høy poengsum og ble som et resultat tildelt betydelig finansiering for 2018-2022. Dette er en viktig finansiell kilde for våre nåværende forskningsaktiviteter: arbeidsseminar, konferanser og besøk av gjesteforskere. Det er vår klare ambisjon å fortsette og søke støtte til større prosjekter og etterhvert igjen søke om å bli et Senter for fremragende forskning.

Mål

Gruppens overordnede mål er å produsere forskning om antikk filosofi, bredt forstått, som ligger på et internasjonalt toppnivå: Fra før-sokratikerne og gjennom den klassiske og hellenske perioden, og frem til senantikken og tidlig kristen tid.

Vi forsøker å nå det overordnede målet på flere måter: gjennom en høy publikasjonsrate, både av monografier og redigerte samlinger utgitt på internasjonalt anerkjente forlag og av artikler i veletablerte tidsskrifter. Ved å organisere konferanser og invitere foredragsholdere fra utlandet, samt ved selv å delta på konferanser og holde foredrag i utlandet, og ved å rekruttere og utdanne studenter på alle nivå til å bli drevne innen antikk filosofi.

Vårt medlemsantall, forskningsproduksjon og internasjonale nettverk gjør gruppen til en av de sterkeste og internasjonalt mest anerkjente forskningsgruppene innen antikk filosofi i verden. Særlig sterk er gruppen i klassisk filosofi (Platon og Aristoteles), senantikk filosofi (nyplatonisme) og tidlig kristen tenkning.

Forskningssamarbeid

Gruppen har flere ganger hatt mer formalisert kontakt med en rekke fremtredende forskere, men ettersom vi nå er i en overgangsfase mellom prosjekter har vi ikke et spesifikt formelt samarbeid med eksterne forskere eller institusjoner.

Prosjektet ved Centre for Advanced Study i 2009–10, “Ethics in Antiquity: The Quest for the Good Life”, er det mest omfattende prosjektet med formalisert samarbeid gruppen har hatt. Det var stor internasjonal deltakelse, med bl. a. Julia Annas, Katerina Ierodiakonou, Gabriel og Jonathan Lear.

Gruppen produserte også en antologi, The Quest for the Good Life: Ancient Philosophers on Happiness (Oxford, 2015), og et spesialnummer av Symbolae Osloenses. 

«Filosofi- og idéhistorie 600 f.Kr.–1800 e.Kr.: Forskningsopplæring» (2012–2015) var et samarbeid mellom UiO, UiT og UiB. Denne gruppen arrangerte konferanser, seminarer og PhD-kurs, alle med opplæring av yngre forskere som formål.

Hovedmålet til prosjektet var å øke bredden og forbedre kvaliteten til forskningsutdanningen i filosofihistorie i Norge. Det var allikevel betydelig deltakelse av doktorander fra andre nordiske land. Et annet mål var å styrke samarbeidet mellom norske universiteter i dette fagfeltet og å legge grunnen for et prosjekt som kan lede til en fullstendig organisert forskningsutdanning i filosofihistorie på et nasjonalt, og også nordisk nivå.

Konferanser og seminarer

Den årlige ”Oslo Ancient Philosophy Conference” har funnet sted hver høst siden 2014 med både lokal og internasjonal deltakelse og skal fortsette.

Den renommerte ”Symposium Aristotelicum” holder sitt møte i 2020 i Oslo. Symposiet bringer sammen en ledende gruppe forskere for et nærstudium av et betydelig verk av Aristoteles. Kommentarene blir publisert av Oxford University Press.

Gruppen organiserer ukentlige lesninger av en antikk filosofisk tekst på originalspråket for gruppens medlemmer og andre interesserte, studenter inkludert. Alternativt har gruppen workshops med lokalt eller eksternt innlegg. Det er blitt mange av disse.

Rekruttering og opplæring

Vår stilling ble styrket etter oppstarten av en ny studieretning i antikk filosofi på masternivå høsten 2016. Målet er å gjøre dette til et attraktivt program både for norske og internasjonale studenter. Studieretningen er tverrfaglig, inkluderer både filosofi og språk (gammelgresk), og undervises både av oss og kolleger fra klassisk og idéhistorie. Vi håper at dette vil være en god måte for oss å rekruttere doktorgradskandidater.

Emneord: Filosofi, Antikkens filosofi, Metafysikk, Etikk og moralfilosofi, Platon, Aristoteles, Hellenistisk filosofi, Senantikken
Publisert 16. juli 2019 12:49 - Sist endret 5. apr. 2020 12:54