English version of this page

Agency and Values (avsluttet)

Er moralske og veloverveide verdier reelle i en robust forstand av begrepet? Har de noen plass i naturen? Vi fulgte to ulike strategier for å forsøke å svare bekreftende på disse spørsmålene.

Prosjektet bygger på det tidligere arbeidet til Christel Fricke og Peter Railton.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

 

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:18