English version of this page

Distributive and political justice: How can we meet the challenges of global justice? (avsluttet)

Dette prosjektet utforsket hvordan moralske hensyn oppstår ut fra politiske og rettslige institusjoner. 

Vi nærmet oss disse temaene ved å vurdere hvordan mange mennesker fratas handleevne i den betydning at de ikke kan utfolde seg som menneskelige aktører.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).


Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:18