English version of this page

Reflective Mind (avsluttet)

Dette prosjektet var en systematisk, integrert studie av sammenhengene mellom resonering og metarepresentasjon.

Hånd som holder en glasskule som reflekterer speilbildet av mannen som holder den.

Escher, M. C., Hand with Reflecting Sphere, January 1935. National Gallery of Canada.

Om prosjektet

Mennesker, som andre dyr, tenker og handler på en intelligent måte for å nå sine mål. Men til forskjell fra de fleste, kanskje alle, andre dyr er mennesker også i stand til å tenke om tanker, eller 'metarepresentere', og å utføre overlagt, kritisk resonering.

Begge disse evnene er uttrykk for vår egenart som reflekterende vesener, og er trolig sentrale for vår menneskelige natur.

Filosofer har lenge søkt å forstå hver enkelt av disse to menneskelige evnene, men hittil ofte i isolasjon fra hverandre, noe som har latt mange viktige spørsmål stå ubesvart.

Dette prosjektet var en systematisk, integrert studie av sammenhengene mellom resonering og metarepresentasjon, hvor vi utforsket hvordan disse evnene utøves i sentrale områder for mentalt liv, slik som selvbevissthet, autonom handling, og kommunikasjon. 

Finansiering

Reflective Mind mottok støtte fra Norges forskningsråd (FRIPRO). 

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

Publikasjoner

2017

Allott, N. (2017). Metarepresentation. In A. Barron, G. Yueguo & G. Steen (Eds.), Handbook of Pragmatics. London: Routledge.

Allott, N. & Shaer, B. (2017). The illocutionary force of laws. Inquiry.

Shaer, B. & Allott, N. (2017). Legal speech and the elements of adjudication. In B. Slocum (Ed.), Inference, Intention, and “Ordinary Meaning”: What Jurists Can Learn About Legal Interpretation From Linguistics and Philosophy. Chicago: Chicago University Press.

2016 

Allott, N. (2016). Misunderstandings in verbal communication. In A. Rocci & L. de Saussure (Eds.), Verbal Communication. (pp. 485-507). Berlin: Walter De Gruyter. 

Smith, N. V. & Allott, N. (2016). Chomsky: Ideas and Ideals (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press. [This is an updated and much expanded new edition of Smith, N. V. (2004). Chomsky: Ideas and Ideals (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.]

Nes, Anders (2016) "The Sense of Natural Meaning in Conscious Inference." In Thiemo Breyer and Christopher Gutland (eds.) The Phenomenology of Thinking. London: Routledge. 97-115.

Nes, Anders (2016) "Assertion, Belief, and 'I believe'-Guarded Affirmation." Linguistics and Philosophy, 39 (1):57-86.

2015

Nes, Anders (2015) “Review of Timothy Bayne and Michelle Montague, Cognitive Phenomenology.” Mind,124 (494):607-612

2014

Allott, N. (2014). Sperber, Dan (biographical entry). In C. A. Chapelle, K. Aijmer, M. Gonzales-Lloret, L. Ortega, L. Plakans & B. Wolter (Eds.), The Encyclopedia of Applied Linguistics: online version. Wiley-Blackwell. 

Allott, N. (2014). Wilson, Deirdre and Relevance Theory (2014). In C. A. Chapelle, K. Aijmer, M. Gonzales-Lloret, L. Ortega, L. Plakans & B. Wolter (Eds.), The Encyclopedia of Applied Linguistics: online version. Wiley-Blackwell. 

2013

Allott, N. (2013). Kommunikasjon [Communication]. Commissioned entry for the Store Norske Leksikon.

Allott, Nicholas and Shaer, Ben (2013) “Some linguistic properties of legal notices.” Canadian Journal of Linguistics, 43-62 58/1

Chan, Timothy (2013) “Introduction: Aiming at Truth.” In Chan, T. (ed.) The Aim of Belief. Oxford: Oxford University Press. 

Chan, Timothy (ed.) (2013) The Aim of Belief. Oxford: Oxford University Press. 

Gundersen, Eline Busck (2013) “Response-Dependence and Conditional Fallacy Problems” In Miguel Hoeltje, Benjamin Schnieder, Alex Steinberg (eds.) Varieties of Dependence. Munich: Philosophia Verlag

2012

Allott, Nicholas and Textor, Mark (2012) “Lexical pragmatic adjustment and ad hoc concepts.” International Review of Pragmatics, 4. 185-208. 

Chan, Timothy (2012) “Review of Simon Robertson, Spheres of Reason.” Mind 121 (484):1122-1128.

Publisert 27. okt. 2020 10:22 - Sist endret 26. jan. 2021 14:54

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere