English version of this page

Personal Autonomy, Addiction and Mental Disorder (avsluttet)

Prosjektet undersøkte hvordan avhengighet påvirker den mentale helsen til narkomane. Målet var å forbedre vår forståelse av de etiske problemstillinger i offentlig politikk og praksis, og behandlinger av avhengighet. 

Finansiering

Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd og Universitetet i Oslo.

Samarbeid

Prosjektet ble gjennomført i samarbeid med SIRUS, HiOA og Frischsenteret.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

 

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 1. juli 2022 12:12

Kontakt

Prosjektleder

Edmund Henden

Tel.: 22 45 50 33