English version of this page

Addiction, Choice & Responsible Agency (avsluttet)

Avhengighet er en stor utfordring både konseptuelt og sosialt. Prosjektet adresserte disse utfordringene fra et økonomisk, filosofisk og psykologisk perspektiv.

Samarbeid

Siden våren 2011 var prosjektet en del av et større europeisk samarbeidsprosjekt ALICE RAP (Addictions and Lifestyles in Contemporary Europe – Reframing Addictions Project) som ble finansiert gjennom EUs 7. rammeprogram.

Finansiering

Prosjektet var støttet av Norges forskningsråd.

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).
 

Les mer om prosjektet (engelsk)

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:21