English version of this page

Agency, Perception and Representation (avsluttet)

Prosjektets formål var å fremme vår forståelse av intensjonalitet. 

Om prosjektet

Så vel vitenskapelige som filosofiske teorier om handling gjør utstrakt bruk av intensjonelle begreber. Et eksempel er når agenter tilskrives oppfatninger, ønsker og så videre, som er mentale tilstander med intensjonelt eller representasjonelt innhold. 

Mål

Prosjektet hadde to formål: 

  1. Se på forklaringer i persepsjonspsykologien med henblikk på å forstå strukturen til de representasjonelle begrebene som ligger til grunn for noen av de best utviklede teoriene innenfor kognitiv psykologi.  
  2. Vise at resultater innenfor ’Social Choice Theory’ på overraskende vis kan appliseres på innflytelsesrike filosofiske teorier om intensjonalitet, blant annet, men ikke kun, David Lewis.  

Slike applikasjoner tjener både til å vise at disse teorier står overfor viktige, og hittil oversette utfordringer, samtidig som de klargjør det teoretiske rammeverket man må prøve å møte dem innenfor. 

CSMN

Prosjektet var en del av det avsluttede Senter for studier av rasjonell, språklig og moralsk handling (CSMN).

 

Les mer om prosjektet (engelsk).

Publisert 9. okt. 2020 10:44 - Sist endret 27. nov. 2020 09:18