Kontakt oss

Postadresse

ILOS
Postboks 1003 Blindern, 0315 Oslo 

Besøksadresse

 

Niels Treschows hus, 8. etasje

Tilsette ved instituttet

Studium

Studierettleiing, eksamen, undervisningsplan, tilrettelegging av undervisning eller eksamen, eigenmeldingar, sjukmeldingar, deltidsstudium og permisjon

Kontakt studiekonsulent eller eksamenskonsulent for det respektive emnet.

Delstudium i utlandet - internasjonalisering

Sarah Margrethe Øverlie Eiene - Utveksling til Frankrike, Spania, Italia, Portugal, Storbritannia, USA og Sør-Amerika, Canada.

Maria Øderud Danielsen - Utveksling til Russland, Polen, Tsjekkia, Kroatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia, Tyskland, Østerrike