Håkon Evju

Image of Håkon Evju
Norwegian version of this page
Phone +47-22857211
Room GM 406
Username
Visiting address Blindernveien 31 Georg Morgenstiernes hus 0313 OSLO
Postal address Postboks 1020 Blindern 0315 OSLO

Academic interests

My academic interests span the Enlightenment, history of political and economic thought, history of historiography and the history of press freedom. I have worked mainly on 18th- and 19th century Dano-Norwegian and Norwegian intellectual history set within a European context.

At the moment I'm developing a project on the political use of history in the 18th century. I'm particularly interested in exploring differences and similarities in attempts across Europe to articulate and use notions of tradition for political purposes during the Enlightenment. 

Courses taught

 • IDE1105: Vestens tenkning fra 1600 til vår tid
 • IDE2018: Frihetens idéhistorie
 • IDE2020: Norsk idéhistorie
 • IDE2048: Fordypning i opplysningstidens tenkning

Background

I have a MSc in Political Theory from LSE (2005) and a master (2008) and a PhD (2014) in history from the University of Oslo. In 2012, I was a research student at the University of Cambridge.

I was Associate Professor of History at the University of Stavanger before I came to UiO. I have also worked for the Norwegian Ministry of Education and the Norwegian Ministry of Local Government.

Tags: History of ideas, Economy, Politics

Publications

 • Evju, Håkon Andreas (2017). Eneveldet, trykkefriheten og ytringskulturen i Danmark-Norge 1784-1797., I: Knut Dørum & Trond Bjerkås (red.),  Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0211-5.  12.  s 353 - 384
 • Evju, Håkon Andreas (2015). Debating the moral and economic foundations of a democratic polity: Odelsretten in parliament and the public sphere, 1807-1821. Scandinavian Journal of History.  ISSN 0346-8755.  40(5), s 653- 676 . doi: 10.1080/03468755.2015.1093020
 • Evju, Håkon Andreas (2015). En klassisk republikaner i det tidlige 1800-tallets Norge. Christian Magnus Falsen og "Norges Odelsret, med Hensyn paa Rigets Constitution", I: Odd Arvid Storsveen (red.),  Smak av frihet. 1814-grunnloven. Historisk virkning og sosial forankring..  Scandinavian Academic Press.  ISBN 97-882-304-01729.  Kapittel.  s 139 - 176
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Et spørsmål om ære : adelskritikk i dansk-norske tidsskrifter på 1790-tallet, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:3.  s 329 - 343
 • Evju, Håkon Andreas (2014). "Skrivefrihedens Rigsdag". Patriotisme, trykkefrihet og politisk deltakelse under det sene eneveldet, I: Nils Rune Langeland (red.),  Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3635-9.  7.  s 143 - 167
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Ved kritikens grense : Peter Colletts anmeldelse av M.G. Birckners Om Trykkefriheden og dens Love, I: Eivind Tjønneland (red.),  Kritikk før 1814.  Dreyer Forlag A/S.  ISBN 978-82-8265-059-5.  3:2.  s 317 - 328
 • Evju, Håkon Andreas (2013). J. F. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet, I: Ola Mestad (red.),  Frihetens forskole. Professor Schlegel og eidsvoldsmennenes læretid i København.  Pax Forlag.  ISBN 9788253036311.  2.  s 31 - 52
 • Evju, Håkon Andreas (2013). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1813, I:  Veivalg for Norden 1809-1813.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-3210-180-1.  Unummerert kapittel.  s 57 - 76
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Property, Patriotism and Self-Interest in the Debate over Odelsretten, the Norwegian Retrait lignager, 1759-1814. Journal of Intellectual History and Political Thought.  ISSN 2051-6959.  1(1), s 86- 109
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet som politisk problem i dansk-norske tidsskrifter, 1784-1799, I: Hilde Sandvik (red.),  Demokratisk teori og historisk praksis. Forutsetninger for folkestyre 1750-1850.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0054-8.  2.  s 161 - 196
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Repenser la politique. Les attitudes envers l’absolutisme dans les périodiques danois, 1789-1799. Revue d'histoire Nordique.  ISSN 1778-9605.  (10), s 49- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Hegels oppfatning av forholdet mellom stat og individ - sett i lys av hans syn på Adam Smiths politiske økonomi. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 55- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2007). Natursvermeriet i opplysningstiden. En foregripelse av romantikken?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (1), s 60- 64
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Nordmenns forestillinger om norskhet i siste halvdel av 1700-tallet. Tegn på en norsk nasjonal identitet før 1814?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2), s 27- 31
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Talehandlinger og politiske språk. Om den historiske revolusjon i studiet av politisk tenkning. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 36- 42

View all works in Cristin

 • Evju, Håkon Andreas (2018). Klimafiksing i opplysningstiden. Belyst ved en norsk pamflett fra 1758.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Mellom patriotisme og antikvarianisme. Gerhard Schøning, A. L. Schlözer og striden om den eldste nordiske historien.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Opplysning i nord - nordlig opplysning? Innledning.
 • Evju, Håkon Andreas (2018). Utviklingens ultimatum. Bokanmeldelse av Teemu Ryymin (red.), Historie og politikk. Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945, Oslo: Universitetsforlaget, 2017.. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Debatten om den norske odelsretten. Danmark-Norge og Norge, 1759-1821..
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Holbergs danmarkshistoriske verker.
 • Evju, Håkon Andreas (2017). Mellom historie og naturrett. Herskeridealet i Ludvig Holbergs danmarkshistoriske verker..
 • Evju, Håkon Andreas (2016). Between History and Political Economy. The debate over Ancient Populousness in 18th Century Denmark-Norway.
 • Evju, Håkon Andreas (2016). The Debate over Ancient Populousness and Great Migrations in 18th Century Denmark-Norway.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Historical Visions of Monarchy and the Discovery of Society. Denmark-Norway, c. 1730-1760.
 • Evju, Håkon Andreas (2014). Trykkefrihet og skrivefrekkhet. 1790-tallets offentlighet som bakgrunn for Grunnlovens § 100.
 • Evju, Håkon Andreas (2013). The Ideological Dimension to the Split between Unionists and Independence-Men at Eidsvoll in 1814.
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Jakob Maliks, Vilkår for offentlighet. Sensur, økonomi og transformasjonen av det offentlige rom i Danmark-Norge, 1730-1770. Sjuttonhundratal: Nordic Yearbook for Eighteenth-Century Studies.  ISSN 1652-4772.  s 146- 151
 • Evju, Håkon Andreas (2012). Paul-Henri Mallet og gjennombruddet for teorien om den oldnordiske folkefriheten i Danmark-Norge på 1700-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Begrepshistorie. Hva, hvorfor og hvordan?.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity. The Norwegian Retrait Lignager in Parliament and the Public Sphere, 1807-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Johan Fr. W. Schlegel og 1790-tallets debatt om eneveldets legitimitet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). John Peter Collett og Ernst Bjerke (red.), Vekst gjennom kunnskap. Det Kongelige Selskap for Norges Vel 1809-1814. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  90(1), s 132- 135
 • Evju, Håkon Andreas (2011). Mellom forhåndssensur og trykkefrihet. Kampen om den dansk-norske ytringskulturen på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2011). The Ancient Nordic Constitution and the Idea of Norwegian Cultural Preconditions for Popular Participation in Politics, 1788 - 1815.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Debating the Moral and Economic Foundations of a Democratic Polity - The Norwegian Retrait Lignager in the Public Sphere 1811-1821.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet. Jacob Aall-prosjektet.  ISSN 1891-3202.  (3), s 47- 60
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Frihet og orden. Om den politiske og teologiske debatt i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). På vei mot en demokratisk ytringskultur. Tilfellet Danmark-Norge, 1784-1799.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Trykkefrihetsdebatten på 1790-tallet. Argumentasjonsstrategier for frie offentlige ytringer.
 • Evju, Håkon Andreas (2010). Velstandens forbannelser. Kriseforståelsen og synet på forholdet mellom rikdom og moral i Norge, 1807-1814.
 • Hommerstad, Marthe; Teige, Elisabeth; Evju, Håkon Andreas & Mork, Anne Helene Høyland (2010). Demokrati må læres. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Evju, Håkon Andreas (2009). Ved kritikkens grense. Peter Colletts anmeldelse av M. G. Birckners Trykkefriheden og dens Love.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Adelskritikk i dansk-norske opplysningstidsskrifter på 1790-tallet.
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Anne Eriksen, Topografenes verden. Fornminner og fortidsforståelse, Pax forlag, Oslo, 2007, 262 s. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0018-263X.  (4), s 707- 712
 • Evju, Håkon Andreas (2008). Demokratisk teori og historisk praksis - Et forskningsprosjekt ved IAKH. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (2)
 • Evju, Håkon Andreas (2007). "De intellektuelles kulturhistorie", bokmelding av Jonathan Israel, Radical Enlightenment. Philosophy and the Making of Modernity, 1650-1750, Oxford, Oxford University Press, 2001. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (4), s 54- 55
 • Evju, Håkon Andreas (2006). Et kvinneuniversitet i Norge anno 1793?. Fortid.  ISSN 1504-1913.  (3), s 7- 8

View all works in Cristin

Published Jan. 2, 2017 11:19 AM - Last modified Mar. 9, 2018 1:34 PM