English version of this page

Politisk kultur i Sør-Asia

Forskergruppen søker å forstå politisk kultur i Sør-Asia gjennom undersøkelser av verdier, begreper, meninger og symboler som omhandler makt, autoritet og status.

Om gruppen

Politisk kultur i Sør-Asia er karakterisert av et mangfold av ulike uttrykk. Dette kan ses i de mange prosesser og normer som anvendes i utvelgelse av ledere - fra landsbyen via distriktet til nasjonen. Eller det kan ses i hvordan institusjoner som politiske partier eller valg forstås av ulike sosiale grupper. Det kan også ses fra hvor vanskelig det kan være å opprettholde formelle regelverk, blant annet knyttet til skillet mellom person og posisjon.

Enkelte slike uttrykk kan forstås som etterlevninger av det tradisjonelle samfunnet, 'tilbakeliggende' forhold som til slutt vil forsvinne. Men slik vi ser det vil dette være en uheldig tolkning som overser viktige utviklinger i samfunnet.

En mer fruktbar tilnærming er å forstå sørasiatiske politisk kultur som sammensatt av mange ulike historiske og samtidige påvirkninger. Den sørasiatiske staten er i dag like mye en fortsettelse av subkontinentets historiske kultur som en videreutvikling av det europeiskinspirerte politiske rammeverket som britene etterlot seg ved avkoloniseringen. Politisk kultur i Sør-Asia kan på mange måter forstås som et politisk eksperiment, hvor den moderne staten er endret i møtet med samfunnet og hvor samfunnet i like stor grad er endret i møtet med den moderne staten.

Mål

Målet for forskergruppen er å undersøke politisk kultur i Sør-Asia fra ulike faglige ståsteder, ulike tradisjoner og ved bruk av ulik metodologi.

Publikasjoner

Se oversikt over publikasjoner på engelsk.

Publisert 3. apr. 2017 13:19 - Sist endret 25. mai 2022 09:43