Forskningsarrangementer ved IKOS

Kommende 5 dager

25 jan.
Tid og sted: 25. jan. 2019 10:15, Auditorium 3, Helga Enghs hus

Master Joanna Iranowska vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Multiplying Munch: New Digital Practices at the Munch Museum.

Tid og sted: 25. jan. 2019 13:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Master Chaksham Tsering (Jixiancairang) ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Tibetan Pre-Death Ritual (gson chos): A Practice of Merit Accumulation in a Tibetan Community in Reb gong, A mdo.

Flere kommende arrangementer

Tid: 31. jan. 2019 - 1. feb. 2019

Den nasjonale fagkonferansen for kulturforskere i 2019 har tittelen Naturens kulturer og vil finne sted ved Universitetet i Oslo 31.01-1.02 2019.

Tid og sted: 1. feb. 2019 12:15 - 14:00, Eilert Sundts hus Aud. 6

A seminar with Dr. Erlend Paasche, University of Oslo.

Free admission and open to all.

Tid og sted: 14. feb. 2019 09:15 - 12:00, 12.etg. Niels Treschows hus

I forbindelse med midtveisevaluering for PhD-stipendiat Sine Halkjelsvik Bjordal inviterer vi alle interesserte til et åpent seminar om Bjordals forskningsarbeid og tilstøtende tema.

Tid og sted: 15. feb. 2019 09:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Cand. philol. Knut Fageraas ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Verdensarv på Vega – mellom internasjonale konvensjoner, nasjonal politikk og lokale praksiser i et nordnorsk øysamfunn.

Tid og sted: 15. feb. 2019 10:15, Gamle Festsal, Domus Academica

Master Ina Marie Lunde Ilkama ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: The Play of the Feminine. Navarātri in contemporary Kanchipuram.