Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Se egen oversikt over avlagte doktorgrader ved Det humanistiske fakultet frem til og med juni 2010.