Disputaser

Oversikt over kommende og avlagte doktordisputaser ved instituttet. Oversikten oppdateres løpende.

Kommende 5 dager

31 jan.
øyne, munn og skjegg
Tid og sted: 31. jan. 2020 09:15, Arne Næss auditorium, Georg Morgenstiernes hus

Master Erik Skare ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Faith, Awareness, and Revolution: A History of Palestinian Islamic Jihad.