Samarbeid med IKOS

Samarbeid om forskning

IKOS vil gjerne samarbeide med næringsliv og offentlig virksomhet.

Oppdrag

Bedrifter eller offentlige virksomheter kan få et fagmiljø på IKOS til å forske  på en konkret problemstilling av betydning for oppdragsgiver.

En del forskningsmiljøer ved universitet påtar seg forskningsoppdrag for å analysere eller bidra til å løse konkrete problemstillinger for eksterne oppdragsgivere.

Betingelser

Fagmiljøet og virksomhetene blir enige om forskningstema og tilrettelegging av forskningen. Virksomheten kan gjennom forhandlinger også få overdratt rettigheter til resultater. Det vil imidlertid alltid bli stilt krav om at forskerne gis rett til å publisere resultatene av forskningen, at UiO kan drive videre forskning i forlengelse av prosjektresultatene, og bruke resultatene i undervisning.

Finansiering

Utrednings - og oppdragsforskning skal være fullfinansiert av oppdragsgiver. Kravet om fullfinansiering betyr at universitetet skal få dekket alle direkte og indirekte kostnader knyttet til prosjektet.

Samarbeidsprosjekter

IKOS og virksomheter kan samarbeide om å utvikle forskningsprosjekter. Det kan være prosjekter som er finansiert av virksomheten eller delfinansiert av finansieringskilder som Forskningsrådet eller EU.

Betingelser

Et samarbeidsprosjekt eller bidragsprosjekt kjennetegnes av at både universitetet og virksomheter bidrar til finansieringen av prosjektet. Forskningsaktiviteten skal inngå som en del av universitets ordinære forskningsoppgaver, og samfinansiert forskning er derfor av ikke-kommersiell karakter.

Finansieringsmuligheter

For virksomheten vil et slikt samarbeid være økonomisk fordelaktig på grunn av UiOs medfinansiering, men man kan derfor ikke forvente at prosjektet fullstendig kan tilpasses virksomhetens egne formål.

Forskningsrådet og EU delfinansierer også samarbeidsprosjekter mellom universitet og eksterne partnere. Hvis din virksomhetene har felles interesser med et forskningsmiljø ved IKOS, kan dere samarbeide om en søknad. Dette forutsetter ofte at virksomheten bidrar med delfinansiering, egne forskningsressurser eller forskningsbakgrunn.

Avtaler og rettigheter

I forskningssamarbeid mellom UiO og eksterne parter skal det avtalefestes eierskap til resultater og hvordan resultatene skal publiseres.

Finn en forsker

Søk etter en forsker eller det fagområdet du er interessert i.

Oppdrag i utlandet

Under et internasjonalt prosjektsemester er masterstudenter hospitanter ved en virksomhet i Midtøsten eller Asia.

Oppdragsgivere er norske ambassader, norske organisasjonar og bedrifter i utlandet og kan få utarbeidet en verdifull prosjektrapport.

Kan en student gjøre din utredning eller analyse?

 • Vitenskapsbutikken
  • Formidler prosjekter mellom arbeidslivet og masterstudenter.
 • Praksisplass
  • Prøv en student i praksis - få arbeidskraft og kompetanse i en periode.

Våre masterstudenter har kompetanse innen:

 • Kulturhistorie
 • Museologi
 • Områdestudier
 • Orientalske språk 
 • Religionsvitenskap

Kontakt

Administrativ leder

Ragnhild Rebne

HFs sider om samarbeid