Kontakt Institutt for kulturstudier og orientalske språk

Sentralbord

Ekspedisjon

Niels Henrik Abels vei 36 
P.A. Munchs hus 4. etg. (Ekspedisjonskontor)
0371 OSLO

Opningstid: mån-fre: 12:30 - 15:00
Telefon: 22 84 45 06

Postadresse

Boks 1010 Blindern
0315 Oslo