Fagutvalg ved IKOS

Fagutvalgene er en viktig del av studentdemokratiet på instituttet. Fagutvalgene består av frivillige representanter fra de ulike fagene, som arbeider for å ivareta studentenes interesser.

Hva gjør fagutvalgene?

  • arrangerer faglig-sosiale aktiviteter for studentene. Fagutvalgene kan søke instituttet om faglig-sosiale midler
  • har representanter i programråd på instituttet
  • fungerer som bindeledd mellom studentene, administrasjonen og instituttets ledelse
  • tar i mot og videreformidler klager på undervisning eller andre ting som angår studenthverdagen
  • tar i mot og videreformidler forslag til hvordan studieforholdene kan forbedres

Fagutvalgene trenger deg!

Fagutvalgene er en glimrende anledning til skaffe seg venner og et sosialt miljø i studiehverdagen. Som en ekstra bonus kan verv på instituttet også skrives på CVen.

Ønsker du å engasjere deg? Ta kontakt med fagutvalget på ditt fag!

Publisert 9. juni 2010 09:25 - Sist endret 19. feb. 2018 11:00