Tal og fakta

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Nøkkeltal for 2020

Vitskaplege publikasjonar 604
Masterprogram 24
Bachelorprogram 18
Årseining 15
Emne  
Vitskapleg tilsette i undervisnings og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipandiatar (i årsverk) 336
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 193
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 218
Budsjett 818 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 18 %
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering 250

Særleg sterke forskingsområde

  • Arkeologi
  • Filosofiske fag
  • Ibsenstudier
  • Klassiske språk
  • Kulturhistorie og museologi
  • Lingvistikk
  • Medievitenskap
  • Midtøsten og Afrika
  • Populærmusikkstudier
  • Slavisk/Øst-Europa

Elitebevillingar

Publisert 28. sep. 2016 09:23 - Sist endret 29. okt. 2021 09:23