Tal og fakta

Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Oslo er eitt av dei beste humanistiske fakulteta i Norden.

Nøkkeltal for 2017

Vitskaplege publikasjonar 685
Masterprogram 21
Bachelorprogram 13
Emne 1519
Vitskapleg tilsette i undervisnings og forskarstillingar ekskl. postdoktor- og doktorgradsstipandiatar (i årsverk) 356
Postdoktor- og doktorgradsstipendiatar (årsverk) 227
Tekniske og administrative årsverk, inkl. leiarar 218
Budsjett 675,5 millionar
Del av budsjettet som er eksternt finansiert 12 %
Forskingsprosjekt med ekstern finansiering 165

Særleg sterke forskingsområde

  • Arkeologi
  • Filosofiske fag
  • Ibsenstudier
  • Klassiske språk
  • Kulturhistorie og museologi
  • Lingvistikk
  • Medievitenskap
  • Midtøsten og Afrika
  • Populærmusikkstudier
  • Slavisk/Øst-Europa

Elitebevillingar

Publisert 28. sep. 2016 09:23 - Sist endret 15. juni 2018 10:16