Jobb i offentlig forvaltning

To personer snakker på kontor. Stortinget. UD. Collage.

Offentlig forvaltning består av en rekke statlige, fylkeskommunale og kommunale virksomheter og etater. Virksomhetene skal dekke mange ulike fagfelt og mange har ansatte fra humanistiske fag.

Tidligere studenter som jobber i bransjen

Arbeidsgiverne mener

Arbeidsgivere generelt legger aller mest vekt på personlig egnethet når de ansetter. Av de formelle kriteriene er formelt utdanningsnivå, faglig spisskompetanse og arbeidserfaring de som tillegges størst vekt ved ansettelse av nyutdannede.

Aktuelle studieprogrammer

Mange av HF-kandidatene i bransjen har bakgrunn fra disse studiene:

Er du interessert i denne bransjen?

Studieveilederen på ditt program kan hjelpe deg med valg av emner og veilede deg til å finne smarte aktiviteter å engasjere deg i. Bransjeforeninger kan også gi deg mer bransjerelevant informasjon.

Finn ut mer om bransjen

Arbeidsoppgaver i jobben

I denne bransjen er de viktigste arbeidsoppgavene for HF-kandidater med mastergrad:

Graf: saksbehandling 63 prosent; veiledning 33 prosent; administrasjon 33 prosent; rådgivning 27 prosent; og kulturminneforvaltning og kulturvern 12 prosent. Kilde: UiOs kandidatundersøkelse 2018.