Mer om offentlig forvaltning

Med offentlig forvaltning mener vi i denne sammenheng særlig departementer, direktorater og underliggende etater, kommune- og fylkeskommunal administrasjon, helsevesen, forsvar, rettsvesen og politi.

Aktuelle offentlige virksomheter og etater

Mange virksomheter i offentlig forvaltning har ansatte fra HF. Her finnes det virksomheter som nesten bare har ansatte fra humanistiske fag. Administrasjon, saksbehandling, rådgivning og prosjektarbeid er typiske arbeidsoppgaver, og i mange tilfeller kreves det spesialkompetanse.

Smarte studievalg underveis

Mange arbeidsgivere i offentlig forvaltning har praktikant- og traineeordninger og anser dette som en positiv og nødvendig del av en aktuell kandidats bakgrunn ved senere engasjement og ansettelse. Språk-, kultur- og landkompetanse er sentrale ferdigheter i mange stillinger, gjerne i kombinasjon med andre fag.

Forskjell på bachelor og master

Arbeidsgivere i statsforvaltningen og i kunnskapsorganisasjoner ansetter hovedsakelig medarbeidere med mastergrad.

Med bachelorgrad kan du få jobb i mange av de samme bransjene som kandidater med master, men ofte med litt andre arbeidsoppgaver.

Vite mer?

Snakk med en veileder som kan hjelpe deg å gjøre smarte valg underveis, slik at du er best mulig rustet til å møte arbeidslivet når du har fullført studiene dine ved HF.